Zasady rekrutacji | Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 126 w Warszawie

Zasady rekrutacji

Podobnie jak w roku ubiegłym, rekrutacja przeprowadzona będzie za pomocą elektronicznego systemu rekrutacji.
O tym jak z niego korzystać, uczniowie klas VI dowiedzą się w szkole podstawowej lub na stronie elektronicznego systemu rekrutacji, który dostępny będzie od 4 kwietnia 2016 r. pod adresem: www.gimnazja.edukacja.warszawa.pl.

Już od 4 kwietnia uczniowie klas VI będą mogli zapoznać się z naszą ofertą w systemie oraz zasadami przyjęć do klas I w gimnazjach prowadzonych przez m.st. Warszawę.

Składanie zgłoszeń/wniosków rozpocznie się od 11 kwietnia i będzie trwało do 28 czerwca 2016 r.

Jeśli nie macie w domu komputera lub dostępu do Internetu, skorzystajcie z pomocy szkoły podstawowej.

Szczegółowy harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 zawiera wszystkie czynności przewidziane w procesie rekrutacji.

Nasze gimnazjum na rok szkolny 2016/17 będzie prowadziło nabór do klasy integracyjnej.

Zasady przyjęć do klas I w gimnazjach

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji do gimnazjum znajdują się na stronie Biura Edukacji: http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/gimnazjum

Biuro Edukacji uruchomiło dla rodziców infolinię ds. rekrutacji – 22 44 33 550.

WAŻNE LINKI

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/gimnazjum

http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol