Zarządzenie w sprawie korzystania z obiektów sportowych boiska szkolnego w okresie wakacji | Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 126 w Warszawie

Zarządzenie w sprawie korzystania z obiektów sportowych boiska szkolnego w okresie wakacji

Na podstawie punktu 7 „Regulaminu korzystania z boisk szkolnych” oraz pisma (znak: UD-VIII WOW-0717-15/10) zastępcy Burmistrza Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy dotyczącym zapewnienia porządku i bezpieczeństwa, zarządza się co następuje:

§ 1

W czasie trwania wakacji obiekty sportowe na boisku szkolnym przy Gimnazjum Integracyjnym Nr 126 im. Bohaterów Westerplatte w Warszawie będą zamknięte w miesiącu :

  1. lipcu w godzinach 21.00 do 8.00
  2. sierpniu w godzinach 20.00 do 8.00

§ 2

W okresie 12 – 30 lipca 2010 r. w godz. 11.00 – 14.00 na boisku szkolnym odbywać się będą zajęcia sportowe dla młodzieży w ramach akcji „Lato w mieście 2010”.

§ 3

W czasie trwania zajęć w ramach akcji „Lato w mieście 2010” obiekty sportowe boiska szkolnego dla społeczności lokalnej i młodzieży indywidualnej są zamknięte i nie można z nich korzystać.

§ 4

Dyrektor Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 126 zastrzega sobie prawo usunięcia z terenu boisk przez służby porządkowe i policję każdej osoby nie stosującej się do powyższego zarządzenia zgodnie z punktem 15 „Regulaminu korzystania z boisk szkolnych”.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, czyli 1 lipca 2010 r.