Zamówienia Publiczne | Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 126 w Warszawie

Zamówienia Publiczne

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  część 1

Zawiadomienie o unieważnieni postępowania cześć 1

Informacja o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej – cz.5

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część 1
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część 3
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część 4
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część 5

Informacja o unieważnieniu 2 części postępowania

Część 2-unieważnienie postępowania

Informacja z otwarcia ofert w dniu 5 lipca 2017

Informacja z otwarcia ofert w dniu 5 lipca 2017 na Dostawę i montaż wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla Gimnazjum Nr 126 w Dzielnicy m. st. Warszawy –
Część 1: dostawa pomocy dydaktycznych

Informacja z otwarcia ofert w dniu 5 lipca 2017 na Dostawę i montaż wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla Gimnazjum Nr 126 w Dzielnicy m. st. Warszawy –
Część 2: dostawa dygestorium

Informacja z otwarcia ofert w dniu 5 lipca 2017 na Dostawę i montaż wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla Gimnazjum Nr 126 w Dzielnicy m. st. Warszawy –
Część 3: dostawa wyposażenia pracowni komputerowej

Informacja z otwarcia ofert w dniu 5 lipca 2017 na Dostawę i montaż wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla Gimnazjum Nr 126 w Dzielnicy m. st. Warszawy –
Część 4: dostawa wyposażenia multimedialnego

Informacja z otwarcia ofert w dniu 5 lipca 2017 na Dostawę i montaż wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla Gimnazjum Nr 126 w Dzielnicy m. st. Warszawy –
Część 5: dostawa mebli szkolnych

Informacja o Zamówieniu Publicznym

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 126 informuje o ogłoszeniu Zamówienia Publicznego dotyczącego „Dostawa i montaż wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla Gimnazjum Nr 126 w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.” Informacja o ogłoszeniu zamówienia dostępna pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl oraz informacja o zmianie
Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia
Poniżej w załączonych plikach pełna informacja o Zamówieniu Publicznym

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Informacja o Zamówieniu Publicznym
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia
1a Pomoce dydaktyczne
1b Dygestorium
1c Wyposażeni Pracowni komputerowej (Poprawiony załącznik poniżej)
1d Wyposażenie multimedialne
1e Meble szkolne
Istotne postanowienia umowy
Załącznik 8 Istotne postanowienia umowy
Zestawienie kosztów zamówienia
6a Pomoce dydaktyczne
6b Dygestorium
6c Wyposażenie pracowni komputerowej (Poprawiony załącznik poniżej)
6d Wyposażenie multimedialne
6e Meble szkolne

ZAŁĄCZNIKI W WERSJI EDYTOWALNEJ

Załącznik Nr 2 do SIWZ
Załącznik Nr 3 do SIWZ
Załącznik Nr 4 do SIWZ
Załącznik Nr 5 do SIWZ
Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załączniki 6a-6e Zestawienie kosztów zamówienia

Pytania i odpowiedzi do Zamówienia
Wyjaśnienia i odpowiedzi

Poprawione załączniki 1c i 6c w wersji edytowalnej

Załącznik Nr 1 c. Wyposażenie pracowni komputerowej
Załącznik Nr 6 c. Wyposażenie pracowni komputerowej