Wydarzenia | Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 126 w Warszawie

Wydarzenia

Ważniejsze przedsięwzięcia z działalności Biblioteki Gimnazjum w roku 2011

Data Wydarzenie Rezultat
Rok szkolny 2010/2011
Kiermasz Podręczników Używanych. Uczniowie klas III mogli kupić tanio podręczniki od absolwentów.
Rok szkolny 2011/2012
XI/XII 2011
Kiermasz Andrzejkowo-Mikołajkowy książek wziętych w komis z Księgarni Internetowej. Ze sprzedaży tanich książek uzyskano 12% – fundusz na kupno nowych książek do czytania dla gimnazjalistów (większość książek sfinansowała Rada Rodziców).
Konkursy Finalista VII Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego z okazji Roku Fryderyka Chopina i Ignacego Paderewskiego pt. „Duchowe testamenty wielkich Polaków” organizowanego przez Warszawski Oddział Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów i Muzeum Niepodległości w Warszawie. 28 I 2011 r. uroczyste wręczenie nagród. Bartosz Madej kl. III b został laureatem, otrzymał wyróżnienie.
Praca nauczyciela bibliotekarza w Komisji Konkursowej na prośbę organizatora.
III.2011 Konkurs czytelniczy ze znajomości treści książki Johna Flanagana pt. „Ruiny Gorlanu” ks. 1 serii Zwiadowcy. Do konkursu przystąpiło 13 uczniów. Test zawierał 60 szczegółowych pytań, można było uzyskać 124 pkt. Nagrody wręczono w czerwcu 2011 r.
III.2011 Szkolny etap konkursu poetyckiego „Młoda poezja warszawska 2011”.
Prace Komisji Konkursowej „Młodej poezji warszawskiej 2011” w PBW ul. Gocławska 4.
Przystąpiło 9 uczniów z klas I-III. Wyróżnione prace zostały zgłoszone do etapu warszawskiego.
Przewodniczenie obradom roboczym 5-osobowej Komisji Konkursowej.
1.IV.2011 Uroczysta Gala Poezji podsumowująca Warszawski Konkurs pt. „Młoda poezja warszawska 2011”. Organizatorem było nasze Gimnazjum. Gala odbyła się w PBW przy ul. Gocławskiej 4. Po wręczeniu statuetek i dyplomów laureatom zaprezentowaliśmy program artystyczny w wykonaniu naszej młodzieży połączony z występami autorów wierszy. Do konkursu wysłano prace 4 uczniów.
W kategorii gimnazjum prace naszych uczniów zajęły:
I m-ce „Pieśń żałobna dla zmarłej matki” Bartosz Madej kl. 3 b
II m-ce „Dwa światy”, „Kocia miłość” Kamila Walczak kl. 2 b
X.2011 –III.2012
Konkurs poetycki „Młoda poezja warszawska 2012” dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Nawiązanie współpracy z Biblioteką Publiczną im. Bł. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy ul. Gawędziarzy 8 w celu podsumowania konkursu – 29 marca 2012 r.
X.2011 IX Ogólnopolski Konkurs Ładnego Pisania Piórem. Wysłano prace 3. uczennic z kl. 3A i 1D.
Nagrody do zrealizowania na koniec roku szkolnego 2011/2012.

II-XI.2011
Wycieczki edukacyjne do PBW:
„Warsztat informacyjny biblioteki pedagogicznej” – (2 lekcje w różnych dniach).

Lekcja pokazowa nt. „Przybliżamy PRL młodzieży”.

W zajęciach wzięła udział młodzież z kl. 3A i 3B w ramach zajęć z edukacji czytelniczej.
W zajęciach uczestniczyli uczniowie kl. 3B.
Współuczestnikiem zajęć była bibliotekarka z gimnazjum.

V.2011 Spotkanie Partnerów z PBW ul. Gocławska 4 w ramach ewaluacji zewnętrznej tej placówki. Udzielenie krótkich informacji dotyczących współpracy Gimnazjum z PBW.
XI.2011 Spotkanie autorskie z Marcinem Szczygielskim w PBW połączone z dyskusją młodzieży z pisarzem. Bardzo ciekawe spotkanie uczniów kl. 1D. Młodzież żywo dyskutowała z autorem i kupiła sobie dwa najnowsze tytuły książek.
III.2011 Prezentacja szkolnego projektu gimnazjalnego pt.„Osoba niepełnosprawna nie znaczy gorsza” w ramach „drzwi otwartych” gimnazjum. W projekcie udział brało sześciu uczniów z kl. 2B, którzy przygotowali wystawę prac artystycznych wykonanych przez osoby niepełnosprawne z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Cały rok Zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej. Odbyło się 47 lekcji z edukacji czytelniczej i medialnej klas I – III. Poszerzenie wiadomości z dziedziny czytelnictwa, mediów i aparatu informacyjnego biblioteki.
Cały rok Koło Szachowe dla zainteresowanych uczniów. Jednym z celów, który stawiamy młodzieży jest wyzwalanie aktywności twórczej poprzez samodzielną kreację wydarzeń na szachownicy. Rozwijając swoje zainteresowania uczniowie spędzają aktywnie wolny czas ćwicząc pamięć oraz logiczne myślenie. „Gra w szachy – droga do sukcesu” to motto przewodnie zajęć pozalekcyjnych dla nowicjuszy i wprawnych graczy w planie koła. Zajęcia dwugodzinne raz w tygodniu. Uczestniczy od 7 do 14 uczniów.
5.II.2011 Turnieje Szachowe
VI Turniej Szachowy Grand Prix w Szkole Podstawowej Nr 173 w Wesołej.
W turnieju uczestniczyło siedmiu naszych uczniów z koła szachowego.
21-22.V.2011
III Szachowy Białołęcki Turniej Rodzinny pod patronatem Burmistrza dzielnicy p. Jacka Kaznowskiego.
Zajęliśmy II miejsce w klasyfikacji szkół gimnazjalnych.
W rozgrywkach uczestniczyło 4 uczniów z koła szachowego. Trzej z nich uzyskało kategorię:
Daniel Jastrzębski 3 b IV kat.
Arkadiusz Świercz 3b V kat.
Karol Jastrzębski 1b V kat.

28.V.2011
Święto Rembertowa
Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy. Organizatorem było nasze Gimnazjum oraz Wydział Sportu i Rekreacji Urzędu Dzielnicy. Do turnieju zgłosiło się 44 zawodników. W rozgrywkach uczestniczyło 36 graczy od 7 lat do 56 lat. Sędzią głównym była p. Agnieszka Brustman. Rozgrywki w systemie szwajcarskim 7 rund według kodeksu szachowego. Partia trwała 15 minut.
Puchary i nagrody zwycięzcom wręczała Pani Burmistrz Agnieszka Kądeja.

22.X.2011 IV Turniej Szachowy im. Jana Brustmana
Organizatorzy: Urząd dzielnicy Wesoła i Urząd dzielnicy Wawer oraz Mazowiecki Związek Szachowy i Uczniowski Klub Sportowy „Miłośnik”
W turnieju brało udział 98 uczestników.
Nasi uczniowie z koła szachowego uzyskali bardzo dobre wyniki:
Karol Jastrzębski – II miejsce wśród zawodników z V kategorią,
Marek Parr – najlepszy zawodnik wśród zawodników bez kategorii oraz nasz absolwent Daniel Jastrzębski – VI miejsce wśród zawodników do 16 lat.

2010/2011 Koło „Pasjonaci kultury”
W II semestrze przygotowywaliśmy materiały plakatowe i artystyczne dekoracje do Gali Poezji i happeningu „Ile Miłosza w Warszawie”.
Uczestniczyło 5 – 14 uczniów.
Uczniowie uczestnicy happeningu – 49.

Cały rok Pracuje zespół łączników klasowych
(uczniowie z klas I-III).
Zebrania odbywają się raz w miesiącu podczas, których spisywana jest klasowa statystyka wypożyczeń. Planowane są działania propagujące czytelnictwo gimnazjalistów.
Cały rok Opracowywanie zbiorów bibliotecznych w systemie MOL Optivum. 830 książek, 50 zbiorów multimedialnych, 68 broszur (ks. metodyczne) i 26 podręczników.
Cały rok Współpraca z Radą Rodziców. Finansowanie prenumeraty 12 czasopism, zakup książek dla młodzieży oraz folii do okładania książek.

    Odnotowujemy wzrost czytelnictwa wśród młodzieży gimnazjum. Próbujemy wygospodarować fundusze na zakup nowych książek, ale jest ich za mało. Prosimy o pomoc w imieniu młodych czytelników.

    Opracowała: Maria Sikorska