Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy | Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 126 w Warszawie

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy oprócz tego, że może pomóc chorym dzieciom, ma ogromne znaczenie wychowawcze. Dzięki takim akcjom słowa o wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, chęci niesienia mu pomocy nabierają prawdziwego znaczenia. Szczególnie piękne jest to, jeśli włączają się w akcję całym sercem zupełnie bezinteresownie młodzi ludzie – gimnazjaliści. To oni właśnie dla idei, sami z siebie dobrowolnie wyrzekają się tego dnia swojego wolnego czasu, zamieniając go na pracę. Wyrzekają się też części swojego „kieszonkowego” przeznaczając je na cele WOŚP.

W dniu Finału WOŚP na terenie szkoły przeprowadzamy wiele imprez towarzyszących – loteria fantowa, rozgrywki sportowe, organizacja kafejki internetowej, poczęstunek dla gości – dochód w całości przekazaliśmy na konto WOŚP.

W I rembertowskim finale chętni nauczyciele naszej szkoły byli wolontariuszami. W kolejnym roku – podczas II finału WOŚP w Rembertowie nasze gimnazjum włączyło się już w szerszym stopniu do „grania” dla Jurka Owsiaka. Głównym przedsięwzięciem było zorganizowanie dyskoteki szkolnej, z której dochód w całości przekazano na rzecz WOŚP. Podczas dyskoteki można było skorzystać z bufetu, obsługiwanego przez Samorząd Uczniowski. Dyskotece towarzyszyły inne imprezy np.: loteria fantowa. Nauczyciele wraz z uczniami zajmowali się kwestą na ulicach Rembertowa.