Wolontariat | Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 126 w Warszawie

Wolontariat

Uczniowie Gimnazjum nr 126 pomagają potrzebującym. Od początku istnienia naszego Gimnazjum staramy się uwrażliwiać młodzież na biedę, nieszczęście i potrzeby innych. Pragniemy wyrabiać w naszych wychowankach odruch niesienia pomocy potrzebującym. Za swoją działalność otrzymaliśmy od Towarzystwa Przyjaciół Zwierząt tytuł „Tu uczą miłości do Zwierząt”.

Współpracowaliśmy z nieżyjącym już Markiem Kotańskim w ramach akcji ”Czystych Serc”.

Pomagaliśmy Centrum Pomocy Społecznej, Domom Dziecka i wszystkim, którzy tego potrzebowali, m.in. przeprowadziliśmy zbiórkę pieniędzy, za które kupiliśmy naszej uczennicy wózek inwalidzki i sprzęt rehabilitacyjny.

Obecnie w szkole Działa Koło Wolontariackie, którym opiekują się panie Liliana Klimowicz i Anna Zawadzka. W ramach Koła działa pierwszy w Polsce Klub Nieobojętnych. Nasi uczniowie biorą udział w wielu akcjach charytatywnych, współpracują z osobami i placówkami niosącymi pomoc. Zawieźliśmy dary do Domu Dziecka w Międzylesiu.

Wzięliśmy udział w akcji „Pola Nadziei”, której celem jest pomoc hospicjom domowym. Przeprowadziliśmy zbiórkę pieniędzy i zakupiliśmy cebulki żonkili kwiatów symboli Posadziliśmy cebulki żonkili przed szkołą- powstało Pole Nadziei. Przeszkoliliśmy 50 wolontariuszy (naszych uczniów) na temat „ABC pomocy choremu.

Pamiętamy o ludziach samotnych. Wizyta z przedstawieniami w Domu Opieki Społecznej oraz podczas Wigilii dla osób samotnych. Uczniowie zbierają i zawożą ubranie do punktu zbiórki darów Fundacji D.O.M. Pomagają przy ich sortowaniu i wydawaniu ubogim.

Dbamy o miejsca pamięci narodowej. Przy okazji świąt pamiętamy też o zapaleniu świeczki na opuszczonych grobach.

Kilka razy do roku uczniowie zbierają karmę i zawożą do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt na Paluchu.

Uczniowie naszej szkoły są wrażliwi na krzywdę innych i chętnie pomagają wszystkim potrzebującym. W gimnazjum działa od wielu lat Szkolne Koło Wolontariackie prowadzone przez panie Annę Zawadzką i Lilianę Klimowicz. Jego celem jest propagowanie oraz rozwijanie aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu kraju, a także społeczności lokalnej.

Tradycyjnie we wrześniu członkowie koła odwiedzili Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt na Paluchu, zawożąc zebrane dary (m. in. 50 kg suchej karmy, puszki, kaszę, makaron, naczynia, koce i ręczniki). Zostaliśmy oprowadzeni po modernizującym się schronisku. Smutne spojrzenia opuszczonych zwierząt pozostały w naszej pamięci. Obiecaliśmy sobie, że wkrótce tam wrócimy.

W październiku – po raz kolejny – braliśmy udział w Międzynarodowej Akcji Pomocy Hospicjom „Pola nadziei”. Przeprowadziliśmy zbiórkę pieniędzy na zakup cebulek żonkili, które są symbolem pomocy ludziom nieuleczalnie chorym. Wspomagali nas nauczyciele i pracownicy szkoły, rodzice oraz uczniowie. Następnie pod czujnym okiem Pani Dyrektor Doroty Jachnik posadziliśmy cebulki na trawniku przed szkołą, tworząc „ Pole nadziei”.

W ramach tej akcji zostaliśmy zaproszeni na szkolenie „ABC pomocy choremu”. Czterdziestu uczniów wraz z opiekunami wzięło udział w tym kursie. Wysłuchaliśmy wykładów różnych specjalistów: m. in. psychologa, pielęgniarki i księdza. Następnie zapoznaliśmy się ze sprzętem do opieki i rehabilitacji pacjentów, a także odbyliśmy praktyczne szkolenie postępowania z chorym leżącym. Niektórzy z uczniów będą pracować jako wolontariusze, pomagając w organizowaniu imprez dla osieroconych dzieci, a także opiekując się nimi. Bierzemy też udział w konkursie „Znaki nadziei”, który jest kontynuacją akcji pomocy hospicjom.

Członkowie koła wspierają także ogólnopolskie akcje charytatywne. Nasze uczennice brały udział w Biegu ECCO WALKANTHON 2006 na Polach Mokotowskich oraz w Maratonie Nadziei Terry’ego Foxa na Agrykoli. Za każdy przebyty kilometr w „Spacerze ludzi dobrej woli” ECCO dziewczęta zwiększały o 4 zł kwotę darowizny na rzecz Polskiej Akcji Humanitarnej, Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz organizacji Ekologicznej WWF. Natomiast pieniądze uzbierane podczas Maratonu Nadziei zostały przekazane do Centrum Onkologii dla pacjentów z chorobą nowotworową.

W szkole prowadzimy także całoroczną zbiórkę ubrań, książek, pomocy szkolnych i zabawek. Zebrane rzeczy przekazujemy do Domu Dziecka, punktu zbiórki darów Fundacji D.O.M., świetlicy terapeutycznej i Domu Pomocy Społecznej.

Nie zapominamy także o ludziach, którzy odeszli. Odwiedziliśmy rembertowski cmentarz, gdzie znajduje się grób żołnierzy poległych w czasie II wojny światowej. Posprzątaliśmy kwaterę i zapaliliśmy znicze, dając tym wyraz naszego szacunku i wdzięczności dla bohaterów.

W bieżącym roku szkolnym planujemy przeprowadzenie wielu jeszcze akcji i przedsięwzięć, gdyż w naszym gimnazjum uczy się chętna do pomocy młodzież o gorących sercach.