Terminarz rekrutacji | Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 126 w Warszawie

Terminarz rekrutacji

 

Podstawa prawna:

ZARZĄDZENIE Nr 5 MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych gimnazjów na rok szkolny 2016/2017 [PDF] 

oraz ZARZĄDZENIE Nr 8 MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 12 lutego 2016 r.zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych gimnazjów na rok szkolny 2016/2017.   [PDF]

folder

ZAŁĄCZNIKI