Szkoła sukcesu | Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 126 w Warszawie

Szkoła sukcesu

ckeewd

 

 

Cześć humanistyczna

Pozycja szkoły ze względu na trzyletnie wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej.

Wskaźniki obliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat 2006-2008.

graf_01


Liczba wyników egzaminacyjnych uwzględniona w analizie: 292.

95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników.

Cześć matematyczno-przyrodnicza

Pozycja szkoły ze względu na trzyletnie wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej.

Wskaźniki obliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat 2006-2008.
graf_02


Liczba wyników egzaminacyjnych uwzględniona w analizie: 292.

95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników.