SZKOŁA PODSTAWOWA 376 | Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 126 w Warszawie

SZKOŁA PODSTAWOWA 376

Informacja o rozpoczęciu roku szkolnego 2017/2018

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/ 2018 odbędzie się 4 września (poniedziałek) zgodnie z poniższym harmonogramem:

 

godz. 9.00Uroczysta Msza  Święta  z okazji  rozpoczęcia roku szkolnego.

 

 Szkoła Podstawowa kl. VII i Gimnazjum kl. II i III

 1. Uroczystości związane z rozpoczęciem roku szkolnego 2017/2018 –

godz. 800  ( sala gimnastyczna).

 1. Spotkanie wychowawców klas z uczniami.

 

 Szkoła Podstawowa kl. I -V

 1. Spotkanie wychowawców klas z uczniami – godz. 1015 .
 2. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 – godz. 1030 (sala gimnastyczna).

Ze względu na uroczysty charakter wydarzenia przypominamy wszystkim o odpowiednim wyglądzie zewnętrznym. Obowiązuje strój galowy  (białe bluzki, koszule i czarne lub granatowe spodnie/spódniczki).

Uczniowie powinni mieć ze sobą zeszyt i przybory do pisania, które będą potrzebne na spotkaniu z wychowawcą.

Zapraszamy również rodziców do udziału w uroczystościach.

 

 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy Rodziców uczniów klas I-III w roku szkolnym 2017/2018  na spotkanie organizacyjne z Dyrektorem Szkoły,

które odbędzie się 19 czerwca 2017 r. (poniedziałek) o godzinie 1800  w sali gimnastycznej obecnego Gimnazjum.

Bądź sobą, szukaj własnej drogi

Zapraszamy do Szkoły Podstawowej nr 376!

01 września 2017 r., zgodnie z reformą oświaty, w miejsce Gimnazjum nr 126, zostanie utworzona ośmioklasowa Szkoła Podstawowa nr 376. Przejmie ona nie tylko zaszczytne imię Bohaterów Westerplatte, ale również tradycję i wartości promowane w naszej placówce.

Od 2003 roku nosimy zaszczytny tytuł „Szkoły z klasą”. Za swoją działalność otrzymaliśmy Honorowe Wyróżnienie Prezydenta m.st. Warszawy „Szkoła z pomysłem na kulturę”. Dołączyliśmy do warszawskiego systemu wspierania uzdolnionych i otrzymaliśmy certyfikat „Wars i Sawa”.

Niewątpliwymi zaletami naszej szkoły są:

 • przyjazna atmosfera, otwartość na potrzeby dziecka;
 • mało liczne klasy, co pozwala na indywidualizację procesu dydaktycznego;
 • opieka psychologa i pedagogów specjalnych, zapewnienie wsparcia uczniom i ich rodzinom;
 • grono doświadczonych i wykwalifikowanych nauczycieli;
 • możliwość nauki trzech języków obcych: angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego;
 • realizacja dla zainteresowanych interesujących programów nauczania m.in. zajęć dziennikarskich, wiedzy o kulturze, filozofii;
 • prężna działalność Samorządu Szkolnego, np. prowadzenie sklepiku szkolnego;
 • własne, zamykane szafki dla każdego ucznia;
 • stołówka z bardzo smacznymi, gotowanymi na miejscu obiadami.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 376 będą uczyć się w nowoczesnej szkole! Zostaliśmy uhonorowani tytułem „Dobrze ZaPROJEKTowana Szkoła”. Nasze atuty to pracownie przedmiotowe wyposażone w sprzęt audiowizualny, tablice interaktywne oraz komputery. Zaplecze sportowe obejmuje dwie sale gimnastyczne, salę do tenisa stołowego, siłownię i kompleks boisk. Na najmłodszych czeka wspaniały plac zabaw.

Stawiamy na bezpieczeństwo!

Otrzymaliśmy tytuł „Bezpiecznej Szkoły”. Budynek objęty jest stałym wizyjnym monitoringiem wewnętrznym i zewnętrznym, a w czasie przerw nauczyciele pełnią stałe dyżury.

Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, jak wiele niebezpieczeństw w postaci uzależnień, chorób, patologii niesie ze sobą współczesny świat. Aby temu przeciwdziałać realizujemy programy profilaktyczne, projekty wychowawcze, happeningi, imprezy ekologiczne.

Uwrażliwiamy dzieci i młodzież na potrzeby innych. Co roku prowadzimy zbiórkę darów rzeczowych i pieniężnych, którymi wspomagamy m.in. schronisko dla bezdomnych zwierząt w Józefowie. Zbieramy środki dla hospicjów, pomagamy określonym osobom i instytucjom.

Uczniom Szkoły Podstawowej nr 376 pomożemy rozwijać pasje i talenty, znajdziemy pomysł na spędzanie wolnego czasu, proponując udział w zajęciach dodatkowych, projektach, konkursach i imprezach szkolnych i pozaszkolnych. Organizujemy wyjazdy do teatrów i muzeów, wycieczki i Zielone Szkoły. Co roku zwiedzamy Europę! W roku szkolnym 2017/2018 jedziemy do Madrytu!