Stołówka | Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 126 w Warszawie

Stołówka

Stołówka w naszej szkole jest bardzo ważnym miejscem. To tutaj uczniowie i pracownicy mogą zjeść obiad w trakcie długiej przerwy i nabrać sił do dalszej nauki oraz pracy.

OBIADY:

Obiady wydawane a w godz. 12.25-14.00. Opłaty za obiady przyjmuje Intendent Małgorzata Komuda w pok. intendenta przy stołówce. Obiady należy opłacać z góry na następny miesiąc. Terminy przyjmowania opłat na konkretny miesiąc są ogłaszane na tablicy informacyjnej.

intendent: Małgorzata Komuda tel.: 22 611 93 39 wew 27

  • Obiad jednodaniowy – drugie danie + kompot (4,00 zł);
  • Obiad dwudaniowy – zupa + pieczywo i drugie danie + kompot (5,00 zł);

Odpisy za dni nieobecności dziecka w szkole należy zgłaszać nie później niż do godz. 9.00 w dniu nieobecności.

 

jadłospis

 

jadłospis październik 2017

 

 

Od 1 września 2017 r. opłaty za obiady będzie można  wpłacać przelewem

Nazwa odbiorcy:

DBFO Dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy

Adres odbiorcy:

04-401 Warszawa
ul. gen. A. Chruściela 28

Nr konta: 87103015080000000550382032

Tytuł przelewu:

Szkoła Podstawowa nr 376 im. Bohaterów Westerplatte w Warszawie

Imię i nazwisko dziecka, klasa

Opłata za obiad na miesiąc/rok  …… 

Odpisy za dni nieobecne tylko po wcześniejszej konsultacji z intendentem.

Terminarz opłat będzie umieszczony na stronie internetowej i tablicach informacyjnych.

 

U W A G A !!!

Opłaty za obiady na październik 2017 r.

będą zbierane w dniach :

21,22,25 września 2017 r.

w pokoju intendenta przy stołówce

 od godz.7,30 – 9,00 i od godz. 14,00- 15,00

Dzieci 22 dni x 5,00 zł  =  110,00

Dzieci 22 dni x 4,00 zł   = 88,00

Pracownicy 22 dni x 6,50 zł = 143,00

 

Proszę zgłaszać wszystkie planowane nieobecności  przy wpłatach na obiady .( wyjazdy, wycieczki, wyjścia do kina itd.)