Sekretariat | Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 126 w Warszawie

Sekretariat

Sekretarz szkoły: Karolina Malinowska

Tel. (022) 611-93-39; (022) 673-42-83

Fax. (022) 611-93-39 wew. 31

email: sekretariat@gim126.waw.pl  g126@edu.um.warszawa.pl

Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.00-15.00

W dni wolne od zajęć dydaktycznych (wakacje, ferie, okres przedświąteczny) godziny pracy sekretariatu mogą ulec zmianie.

Wnioski i skargi przyjmowane są w sekretariacie w każdy poniedziałek w godz. 7:30 – 8:00,

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)