Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych 2016/17 | Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 126 w Warszawie

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych 2016/17

WAŻNA INFORMACJA DLA KANDYDATÓW uwaga-komunikat

DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

 

Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych mogą uzupełnić wniosek i dostarczyć go do szkoły pierwszego wyboru w dowolnie wybranym terminie tj.

od 25 kwietnia do 29 kwietnia albo

od 9 maja do 18 maja.

Przerwa wynika z egzaminu maturalnego w szkołach ponadgimnazjalnych.

Kandydaci z gimnazjów prowadzonych przez m.st. Warszawę odbierali loginy
i hasła z macierzystych szkół. Mając dane dostępowe uzupełniają wnioski
w systemie. Natomiast kandydaci z gimnazjów niepublicznych, spoza Warszawy oraz  specjalnych, logują się samodzielnie do systemu wprowadzając PESEL, dalej system umożliwi krok po kroku uzupełnienie wniosku. Na ostatnim etapie uzupełniania wniosku system wygeneruje im dane dostępowe, które kandydat musi zapamiętać/zapisać, po to aby móc ponownie zalogować się do systemu.

KANDYDACI, KTÓRZY WYBRALI GRUPĘ REKRUTACYJNĄ DWUJĘZYCZNĄ/MIĘDZYNARODOWĄ

Zgodnie z zarządzeniem nr 6 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017 i zarządzeniem nr 18 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 22 kwietnia 2016 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie rekrutacji (…) oraz porozumieniami zawartym przez szkoły ponadgimnazjalne prowadzące oddziały dwujęzyczne/międzynarodowe dla danego języka, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa, kandydaci przystępują do sprawdzianu kompetencji językowych dla danego języka w jednej szkole – umieszczonej najwyżej na swojej liście preferencji w terminach:

– 30 maja godz. 11.00 – język francuski

– 20 maja godz. 15.00 – język angielski

– 31 maja godz. 15.00 – język niemiecki

– 24 maja godz.15.00 – język hiszpański

KANDYDACI, KTÓRZY WYBRALI GRUPĘ REKRUTACYJNĄ SPORTOWĄ/MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Zgodnie z zarządzeniem nr 6 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017  i zarządzeniem nr 18 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 22 kwietnia 2016 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie rekrutacji (…) próby sprawności fizycznej do oddziałów sportowych/mistrzostwa sportowego przeprowadza się w dniach 19-31 maja 2016 roku. Dokładny termin oraz godzinę kandydat sprawdza w regulaminie rekrutacji danej szkoły. Kandydat zgłasza się do każdej szkoły z oddziałami sportowymi/mistrzostwa sportowego, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa, umieszczonych na swojej liście preferencji w celu zaliczenia próby sprawności fizycznej.

Oddziały ogólnodostępne – sprawdzian uzdolnień kierunkowych: Do oddziałów ogólnodostępnych może być przeprowadzany sprawdzian uzdolnień kierunkowych (np. uzdolnień plastycznych).  Dokładny termin oraz godzinę kandydat sprawdza w regulaminie rekrutacji danej szkoły.

 Nowe zarządzenie kuratora  dot. rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych !!!

Zarzadzenie_zmieniajace_2016-2017-1

zalacznik_-_harmonogram_rekrutacji_zmieniony-1

ZARZADZENIE__uchylajace (1)

harmonogram_rekrutacji_zmieniony

DNI OTWARTE W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

Gimnazjalisto, przed Tobą wybór szkoły ponadgimnazjalnej. Z ofertą szkół zapoznasz się podczas „Dni otwartych”. Weź udział w spotkaniu w szkole!

W „Roku Szkoły Zawodowców” zastanów się nad wyborem technikum lub zasadniczej szkoły zawodowej. Terminy spotkań sprawdź w załączniku.

Sprawdź ofertę naszego rembertowskiego liceum, pobierz pliki:

TERMINARZ REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 2016/17
UPRAWNIENIA W PROCESIE REKRUTACJI

Informacja dotycząca uprawnień laureatów i finalistów olimpiad dla gimnazjalistów w procesie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016.

BADANIA KANDYDATÓW DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I WYŻSZYCH

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy informuje, że badania kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i wyższych, oraz uczniów tych szkół, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia wykonywane będą na podstawie stosownych umów zawartych przez MWOMP z siedzibą w Płocku i finansowane będą z udzielonej przez Województwo Mazowieckie dotacji na organizację zadań z zakresu medycyny pracy. Badania te są bezpłatne zarówno dla badanej osoby, jak i wydającej skierowanie szkoły.

W załączeniu znajduje się szczegółowy wykaz podmiotów, z którymi zawarto umowy wraz z adresami gabinetów zabezpieczających świadczenia medyczne dla poszczególnych powiatów.

WAŻNE LINKI
ZAŁĄCZNIKI