Regulamin wypożyczalni | Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 126 w Warszawie

Regulamin wypożyczalni

 • Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice.
 • Wypożyczalnia udostępnia swoje zbiory od września do maja każdego roku szkolnego.
 • Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki na okres dwóch tygodni.
 • Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów oraz wolontariusze biblioteczni mają prawo wypożyczyć jednorazowo większą liczbę książek.
 • Nauczyciele mogą wypożyczyć pięć książek na okres jednego miesiąca.
 • Po upływie terminu zwrotu czytelnik zobowiązany jest oddać książkę lub ją prolongować, o ile nie jest zamówiona.
 • Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem. Zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.
 • W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki, czytelnik jest zobowiązany odkupić taką samą lub inną wskazaną przez bibliotekarza.
 • Wszystkie wypożyczone zbiory powinny być zwrócone przed końcem roku szkolnego.
 • Księgozbiór podręczny i czasopisma udostępniane są tylko na miejscu.
 • Zbiory podręczne odstawia na miejsce bibliotekarz.
 • Nauczyciele bibliotekarze mają prawo stosowania przewidzianych sankcji w stosunku do uczniów, którzy nie przestrzegają postanowień niniejszego regulaminu na podstawie Statutu Gimnazjum, Rozdział IV Uczniowie – prawa i obowiązki § 20 pkt. 21: Uczniowie kończący naukę w szkole lub zmieniający szkołę mają obowiązek rozliczyć się z zobowiązań wobec szkoły a przede wszystkim biblioteki, najpóźniej na tydzień przed rocznym posiedzeniem klasyfikacyjnym lub planowanym opuszczeniem szkoły.
 • Wulgaryzmy wypowiedziane w bibliotece są karane materialnie.
 • W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz picia oraz spożywania posiłków.