Regulamin czytelni multimedialnej | Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 126 w Warszawie

Regulamin czytelni multimedialnej

 • Stanowiska komputerowe w CZYTELNI służą wyłącznie do celów edukacyjnych oraz do poszukiwań źródłowych za pomocą Internetu.
 • Programy są udostępniane jedynie na miejscu.
 • Zabronione jest wykonywanie prac naruszających prawa autorskie.
 • Można korzystać wyłącznie z zainstalowanych programów.
 • Zabronione jest:
  • instalowanie innych programów i dokonywanie zmian w już istniejącym oprogramowaniu,
  • użytkowanie dyskietek i CD-ROM spoza czytelni (dopuszcza się korzystanie tylko z czystych dyskietek po uprzednim sprawdzeniu programem antywirusowym),
  • zmienianie zawartości plików multimedialnych programów edukacyjnych.
 • Wszyscy użytkownicy powinni wpisać się do zeszytu odwiedzin.
 • Stanowisko komputerowe przewidziane jest tylko dla jednego użytkownika.
 • Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników w czytelni należy zachować ciszę.
 • W czytelni nie wolno jeść ani pić.
 • Wszelkie nieprawidłowości w pracy komputerów należy zgłaszać natychmiast opiekunowi czytelni.
 • Wszelkie uszkodzenia sprzętu i programów multimedialnych wynikają-ce z nieprzestrzegania regulaminu będą usuwane na koszt rodziców ucznia.
 • Nie stosowanie się do w/w punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowisk komputerowych na okres wskazany przez opiekuna czytelni.