Rada rodziców | Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 126 w Warszawie

Rada rodziców

RADA RODZICÓW Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 126 w Warszawie:

Klasa Wychowawca klasy Przedstawiciel Rady Oddziałowej
1A p. Maria Ślęzak p.Eliza Wojtaszczyk (sekretarz)
1B p. Ilona Olender p.Katarzyna Kozłowska Piotrowska (skarbnik)
1C p. Łukasz Jędrych p.Renata Gulina (przewodnicząca)
1D p. Małgorzata Popławska p.Małgorzata Księżycka
2A p. Bożena Jeżyna p.Andrzej Radomski (zastępca)
2B
p. Bolesław Dzierań p. Dorota Bugała
2C p. Joanna Karwowska p. Małgorzata Sokolik
2D
p. Małgorzata Szamborska p.Marzenna Świerzbińska
3A p. Aleksandra Minkina p. Agnieszka Golonko
3B
p. Małgorzata Szeląg p. Jerzy Dochód
3C p. Agnieszka Strzelczyk p. Barbara Kulczyńska
3D
p. Michał Chamczyk p. Dominika Świderska

ZARZĄD Rady Rodziców (Prezydium):

  • p. Renata Gulina – przewodniczący
  • p. Andrzej Radomski – zastępca
  • p. Katarzyna Kozłowska-Piotrowska – sekretarz
  • p. Eliza Wojtaszczyk – skarbnik

adres e-mail do Rady Rodziców: rrgim126@gmail.com

HARMONOGRAM SPOTKAŃ RADY RODZICÓW 2016/17

 

 

* W sytuacjach szczególnych lub przy wystąpieniu ważnych powodów Przewodniczący Rady Rodziców za zgodą Dyrektora Gimnazjum lub na wniosek: Dyrektora Gimnazjum , Rady Pedagogicznej, Samorządu Szkolnego lub Rady Rodziców może przełożyć termin zebrania lub zwołać zebranie poza ustalonym terminarzem.

** Rada Pedagogiczna zatwierdzająca wyniki klasyfikacji rocznej i końcowej – 19.06.2015 r. (piątek)

pdf2  Regulamin Rady Rodziców 2014/15

KONTO Rady Rodziców:

Bank PKO S.A. X/O Warszawa

6512 40 1095 1111 0000 0312 3294

10 KROKÓW DO POWOŁANIA RADY RODZICÓW

(źródło: www.ore.edu.pl – Ośrodek Rozwoju Edukacji) autor Wojciech Starzyński

pdf2  10 kroków do powołania Rady Rodziców

INFORMACJE PRAWNE

(źródło: www.wcies.edu.pl – Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń) autor Anna Rękawek

Zorganizowani Rodzice są wsparciem dla szkoły, siebie i dzięki temu dla swoich dzieci w szkole. Podstawową formą działania Rodziców w szkole są tzw. Rady Oddziałowe, kiedyś i teraz potocznie zwane trójkami klasowymi. Drugą ustawowo zagwarantowaną formą działania Rodziców w szkole poprzez przedstawicielstwa jest Rada Rodziców. Podstawowe regulacje prawne funkcjonowania Rady Rodziców w szkole zapisane są w ustawie o systemie oświaty. Zapisy te nie określają wszystkich zasad działania – duże pole do popisu mają tu konkretne szkolne społeczności rodziców, konkretne szkoły.