Pomoc w skorzystaniu z oferty pomocy świątecznej | Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 126 w Warszawie

Pomoc w skorzystaniu z oferty pomocy świątecznej

Urząd Dzielnicy Rembertów w ramach Lokalnego Programu Profilaktyki m.in. organizuje przedsięwzięcia promujące zdrowy styl życia, tj. np.: spotkania wigilijne dla dzieci z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych –kwalifikowanie dzieci do tej formy pomocy odbywa się m.in. za pośrednictwem pedagogów szkolnych.