Pomoc pedagogiczno-psychologiczna | Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 126 w Warszawie

Pomoc pedagogiczno-psychologiczna

Psycholog szkolny: mgr Sylwia Wiechowska

Gabinet 110 (I piętro)

Tel. (022) 611-93-39 wew. 28

Psycholog szkolny zaprasza:
Poniedziałek: 8.00-14.30
Wtorek: 8.00-14.30
Środa: 8.00-13.30
Czwartek: 8.00-15.00
Piątek: 8.00-13.30

W dniu zebrania z rodzicami oraz „środy otwartej ” psycholog szkolny pełni dyżur dla rodziców od godz. 18.00.

ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM
ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM

Regulamin udzielania stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe w Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 126 im. Bohaterów Westerplatte w Warszawie:

  strona Nr 1 Regulaminu
  strona Nr 2 Regulaminu

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W SZKOLE

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole organizowana jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. Nr 228, poz. 1487).

PROJEKTY I PROGRAMY KOORDYNOWANE PRZEZ PEDAGOGA SZKOLNEGO W 2009/2010
 • Spotkania edukacyjne z zakresu profilaktyki prowadzone przez strażnika miejskiego z Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej m.st. Warszawy dla uczniów klas pierwszych: „Odpowiedzialność prawna nieletnich”, „Zachowania ryzykowne”, „Płytka wyobraźnia” – koordynacja pedagog szkolny i psycholog szkolny.
 • Spotkanie informacyjne z zakresu profilaktyki prowadzone przez strażnika miejskiego z Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej m.st. Warszawy dla rodziców uczniów klas pierwszych: „Odpowiedzialność prawna nieletnich”.
 • Program profilaktyczny „Rozwój na trzeźwo” – przeciwdziałanie patologiom wśród młodzieży. Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dla Dzieci i Młodzieży w Zagórzu k/Warszawy. Profilaktyka i Leczenie Uzależnień Dzieci i Młodzieży. Warsztaty umiejętności psychospołecznych dla uczniów, szkolenie dla rodziców, szkolenie dla członków Rady Pedagogicznej – koordynacja pedagog szkolny i psycholog szkolny.
 • Udział w konkursie organizowanym przez Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy „Mam wiedzę o HIV/AIDS” dla uczniów klas trzecich – koordynacja pedagog szkolny i psycholog szkolny.
 • Współpraca z wolontariatem przy OPS Rembertów.
 • Współpraca ze świetlicą TPD z siedzibą w naszym gimnazjum.
 • Współpraca z strony Ogniskiem Ośrodka Socjoterapii Zespołu Ognisk Wychowawczych im.K.Lisieckiego „Dziadka” z siedzibą w naszym gimnazjum.
 • Wyposażenie szkoły w materiały (plakaty i podręcznik dla nauczyciela) „Lekcje o strachu i odwadze”. Plakaty wprowadzające w tematykę związaną z Holokaustem, prawami człowieka, wartości (odwaga, odpowiedzialność społeczna, poświęcenie, przywództwo moralne, prawość, pomysłowość, współpraca, współczucie).
 • Włączenie szkoły do IV edycji programu „Szkoła bez przemocy” – koordynacja pedagog szkolny i p. Magdalena Jaworowska.
 • Włączenie szkoły do programu „Szkoła z prawami dziecka” – lekcje o prawach dziecka (z wykorzystaniem otrzymanych materiałów edukacyjnych) – realizacja z wychowawcami klas. W ramach programu udział w konferencji metodyczno-naukowej w XX rocznicę uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka połączona ze zwiedzaniem Sejmu i Senatu „Prawna ochrona dziecka w wymiarze edukacyjnym, społecznym, medycznym” – w konferencji uczestniczyli: pedagog szkolny, przewodnicząca Rady Rodziców i przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego.
 • Upowszechnienie wśród rodziców materiałów profilaktyczno-edukacyjnych:
 • „Zdobywamy Mount Everest”
 • „Bunt – alkohol kradnie wolność”
 • „Szukaj porozumienia ze swoim dzieckiem”
 • „Jak być ze sobą w rodzinie a czego należy unikać?”
 • „Zamiast klapsów – jak z szacunkiem i miłością wyznaczać dziecku granice”
 • „Stres – poradnik dla rodziców”
 • „Jak uchronić dziecko od narkotyków i alkoholu”
 • Akcja Mleko w Szkole – Unia Europejska dofinansowuje spożycie mleka w szkołach za pośrednictwem Agencji Rynku Rolnego – koordynacja wychowawcy klas, intendent, kierownik administracyjno-gospodarczy, pedagog szkolny.
 • Zorganizowanie na terenie szkoły i koordynowanie dyżurów specjalistów w trakcie zebrań z rodzicami: psycholog Hubert Krótkiewicz (Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy); psycholog Zenona Sikorska (Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna Nr 16 w Warszawie).
 • Zorganizowanie konkursu profilaktyczno-edukacyjnego w zakresie profilaktyki uzależnień.
 • Szkolenie dla nauczycieli w ramach WDN – „Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym”.
 • Upowszechnienie materiałów profilaktycznych (dla nauczycieli, rodziców i uczniów) i koordynowanie zajęć z ich wykorzystaniem („Jak rozmawiać ze swoim uczniem aby ustrzec go przed alkoholizmem i narkomanią”, „Jak rozmawiać ze swoim dzieckiem aby ustrzec go przed alkoholizmem i narkomanią”, „Twój super odjazd”).
PROJEKTY I PROGRAMY KOORDYNOWANE PRZEZ PSYCHOLOGA SZKOLNEGO W 2009/2010
 • Spotkania edukacyjne z zakresu profilaktyki prowadzone przez strażnika miejskiego z Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej m.st. Warszawy dla uczniów klas pierwszych: „Odpowiedzialność prawna nieletnich”, „Zachowania ryzykowne”, „Płytka wyobraźnia” – koordynacja pedagog szkolny i psycholog szkolny.
 • Program profilaktyczny „Rozwój na trzeźwo” – przeciwdziałanie patologiom wśród młodzieży. Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dla Dzieci i Młodzieży w Zagórzu k/Warszawy. Profilaktyka i Leczenie Uzależnień Dzieci i Młodzieży. Warsztaty umiejętności psychospołecznych dla uczniów, szkolenie dla rodziców, szkolenie dla członków Rady Pedagogicznej – koordynacja pedagog szkolny i psycholog szkolny.
 • Udział w konkursie organizowanym przez Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy „Mam wiedzę o HIV/AIDS” dla uczniów klas
 • moralne, prawość, pomysłowość, współpraca, współczucie).
 • Zorganizowanie na terenie szkoły i koordynowanie dyżurów specjalistów w trakcie zebrań z rodzicami: psycholog Hubert Krótkiewicz (Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy); psycholog Zenona Sikorska (Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna Nr 16 w Warszawie) – koordynacja pedagog szkolny i psycholog szkolny.