Pielęgniarka | Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 126 w Warszawie

Pielęgniarka

Pielęgniarka szkolna: Elżbieta Maliborska

sprawuje profilaktyczną opiekę nad uczniami w znajdującym się na terenie szkoły gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.

Gabinet 201 (II piętro)
Tel. (022) 611-93-39 wew. 26
Godziny otwarcia gabinetu:
Wtorek 8.00-11.30
Czwartek 8.00-11.30