Osiągnięcia | Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 126 w Warszawie

Osiągnięcia

Nasza szkoła bardzo dobrze przygotowuje uczniów do kontynuacji nauki w renomowanych liceach (np. we Władysławie IV, Poniatowskim, Hoffmanowej, Powstańców Warszawy, Reju, Rejtanie itd.) oraz na obleganych kierunkach studiów (medycyna, chemia, farmacja, politologia, romanistyka, historia, filozofia, a także psychologia). Nasi pierwsi absolwenci są już studentami m.in. wymienionych kierunków studiów.

Tak dobry start w przyszłość uczniowie mają zapewniony dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej oraz wielu udogodnieniom takim jak świetnie wyposażone sale: językowa, multimedialna, informatyczna. Zajęcia w szkole prowadzone są w bardzo ciekawy sposób, z zastosowaniem aktywizujących metod nauczania.

Ci, którzy chcą, mają stworzone w Gimnazjum nr 126 dogodne warunki do tego, żeby wiele osiągnąć na „własny rachunek”.
I tak wśród naszych uczniów jest wielu finalistów oraz laureatów konkursów przedmiotowych na poziomie wojewódzkim i ogólnopolskim.

WYBRANE SUKCESY OD 2001 ROKU

ROK SZKOLNY 2001/2002

 1. W ogólnopolskim konkursie „Woda źródłem życia”:
  I miejsce – kategoria ceramika, I miejsce – kategoria literatura i dwa wyróżnienia
 2. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Małe ojczyzny” – III miejsce
 3. II Wojewódzki Konkurs Fotograficzny „Nastroje”- dwa wyróżnienia

ROK SZKOLNY 2003/2004

 1. Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur” – wyróżnienie
 2. Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Uwolnione myśli” – I miejsce
 3. W ogólnopolskim konkursie literackim „Woda jako źródło życia i odrodzenia na ziemi” – I miejsce
 4. Polsko-ukraiński Konkurs Fizyczny „Lwiątko” – wyróżnienie
 5. VI Międzynarodowy Turniej Judo Eurojudo 2004 i I Międzynarodowe Zawody w Berlinie – I miejsce
 6. Mistrzostwa Europy w sportach motorowodnych w klasie JT250 – I miejsce

ROK SZKOLNY 2004/2005

 1. XVII Międzynarodowa Olimpiada Filozoficzna dla szkół ponadgimnazjalnych
  finalistka i trzy wyróżnienia
 2. Wojewódzki Konkurs Filozoficzny – finalistka
 3. Międzynarodowy Konkurs Matematyczno-Graficzny „Markietaże”- wyróżnienie

ROK SZKOLNY 2005/2006

 1. Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Matematyka bez granic”
  VII miejsce w woj. mazowieckim – klasa III f
 2. Konkurs Filozoficzny dla gimnazjalistów – 16 finalistów
 3. Konkurs Języka Polskiego – finalistka
 4. Europejski Konkurs „Europa w Szkole”
  laureat, wyróżnienia prac plastycznych i multimedialnych (14 uczniów)
 5. Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur” – 4 wyróżnienia
 6. Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Geometria w naszym życiu – I i III miejsce
 7. Ogólnopolski Konkurs „Znaki Nadziei” – I miejsce i wyróżnienie
 8. Ukraińsko-Polski Konkurs Fizyczny „Lwiątko” – dwa wyróżnienia
 9. Konkurs Chemiczno-Fizyczny im. T. Tratkiewicza – finalistka
 10. Ogólnopolski Konkurs „O obrońcach Westerplatte” – I miejsce (2.uczniów)
 11. Ogólnopolski Konkurs „II wojna światowa w powietrzu” w 60. lecie zakończenia – IV miejsce i trzy wyróżnienia
 12. Konkurs Tańca – finalistka

ROK SZKOLNY 2006/2007

 1. Konkurs Polonistyczny organizowany przez Kuratorium Oświaty w Warszawie:
  1. do II stopnia konkursu zakwalifikowały się 2 uczennice,
  2. do III stopnia konkursu zakwalifikowała się 1 uczennica

  zdobycie tytułu finalistki Konkursu Polonistycznego z wynikiem 38 pkt /78%.

 2. III Warszawski Konkurs Savoir – Vivre „Obycie umila życie” pod honorowym patronatem Prezydenta m. st. Warszawy i TVP 3 – zdobycie 3 miejsca w finale
 3. II Edycja Konkursu Kultury Klasycznej organizowany przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty:
  1. udział 11 uczniów pierwszej części II stopnia,
  2. udział 5 uczniów w drugiej części II stopnia konkursu
 4. Warszawski Konkurs Multimedialny „Pocztówka z Warszawy” organizowany przez Fundację Ośrodka Edukacji Ekologicznej oraz Centrum „Łowicka” w Warszawie – zdobycie II nagrody w finale
 5. Konkurs Polskiej Poezji Patriotycznej „Witaj majowa jutrzenko” – udział w półfinale
 6. XIX Olimpiada Filozoficzna organizowana przez Polskie Towarzystwo Filozoficzne – w konkursie wzięło udział 19 uczniów, do II etapu zakwalifikowało się 12 uczniów
 7. Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Matematyka bez granic” pod patronatem auspicjom Rady Europy, którego głównym organizatorem jest I’IREM oraz I’Inspectio Pedagogique Regionale w Strasburgu – zajęcie IV miejsca w województwie mazowieckim – Klasa 3a – praca zespołowa
 8. II Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego „MATMIX” zorganizowanego przez XL Liceum Ogólnokształcące, im. S. Żeromskiego w Warszawie – wyróżnienie w finale – finalista
 9. Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny” – w finale konkursu – wynik bardzo dobry otrzymał 1 uczeń i wyróżnienie otrzymało 5 uczniów
 10. Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „PIKOMAT”, którego organizatorem jest Śląskie Stowarzyszenie Oświatowe „DELTA” – do finału konkursu zakwalifikowało się 3 uczniów, 2 uczniów zdobyło 4 miejsce w finale
 11. Konkurs Wiedzy Biblijnej „HIERONYMUS” – do II etapu konkursu zakwalifikowało się 61 uczniów
 12. Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Osobliwości przyrodnicze Polski” organizowany przez Zarząd Okręgowy Ligi Ochrony Przyrody w Gdańsku – do II etapu konkursu zakwalifikowało się 6 uczniów
 13. Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Zdjęcie z wakacji” organizowane przez Stowarzyszenie Parafida – do II etapu konkursu zakwalifikowało się 6 uczniów
 14. VI Wojewódzki Konkurs Fotograficzny „Nastroje”, którego organizatorem jest Kuratorium Oświaty i Wychowania oraz Młodzieżowy Dom Kultury im. Władysława Broniewskiego – w finale konkursu II miejsce oraz dwa wyróżnia
 15. X Przegląd Swobodnych Inicjatyw „Przyjaźń” – dwa indywidualne wyróżnienia w finale – w kategorii literatura i w kategorii plastyka
 16. Konkurs „Znaki nadziei” zorganizowane przez Hospicjum Domowe – zdobycie dwóch nagród i wyróżnienia otrzymało pięciu uczniów
 17. Internetowy Konkurs „Jan Paweł II człowiek wszechczasów” – do III etapu zakwalifikowało się 22 uczniów a najładniejsze prace zostały wyróżnione i umieszczone na stronie internetowej organizatora konkursu
 18. Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego „FOX 2007” – konkurs jednostopniowy
 19. Konkurs Informatyczny „Logia07” – II stopień konkursu odbył się na terenie naszego gimnazjum
 20. Pierwsza Ogólnopolska Olimpiada Zdrowia – finalistka olimpiady – zajęcie 5 miejsca w finale
 21. Konkurs na projekty wycieczek dofinansowanych w ramach programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej – „Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni” – program został napisany przez panią Annę Sajewicz, nauczycielkę języka polskiego i otrzymał dofinansowanie na realizację wycieczki

ROK SZKOLNY 2007/2008

 1. III Etap Konkursu Kultury Klasycznej organizowany przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty – do pierwszego stopnia na szczeblu szkolnym przystąpiło 17 uczniów, do drugiej części II stopnia zakwalifikowały się dwie uczennice
 2. Mazowiecki Konkurs Papieski – do II etapu konkursu zakwalifikowało się 11 uczniów
 3. Konkurs Wiedzy Biblijnej – do II etapu zakwalifikowało się 16 uczniów
 4. Ogólnopolski Konkurs „Moje magiczne miejsce” – w I stopniu konkursu na szczeblu szkolnym wzięło udział 11 uczniów, do II etapu zakwalifikowało się dwóch uczniów, II miejsce w finale
  Szkoła otrzymała od organizatora zbiór książek historycznych do biblioteki szkolnej
 5. Konkurs Biologiczny organizowany przez Kuratorium Oświaty w Warszawie – do II stopnia konkursu zakwalifikowały się dwie uczennice
 6. Konkurs Polonistyczny organizowany przez Kuratorium Oświaty w Warszawie – do II stopnia konkursu zakwalifikowało się pięć uczennic
 7. Konkurs Geograficzny organizowany przez Kuratorium Oświaty w Warszawie – do II etapu zakwalifikowała się jedna uczennica
 8. XX Olimpiada Filozoficzna – do II etapu olimpiady zakwalifikowało się 12 uczniów, do III stopnia olimpiady zakwalifikowały się trzy uczennice zdobywając tym samym tytuł finalisty
 9. Interdyscyplinarny Konkurs Filozoficzny „W drodze ku mądrości” – do etapu rejonowego – II stopnia – zakwalifikowała się jedna uczennica
 10. Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego „FOX 2008” – konkurs jednostopniowy
 11. IV Konkurs Krasomówczy „Jesteśmy spadkobiercami tej ziemi – naszej ziemi” – do finału konkursu zakwalifikowało się pięciu uczniów w następujących kategoriach „Miejsca bogate w historię mojej małej ojczyzny”, „Historia mojego rejonu i jego aktualna sytuacja”, „Miłość do domu ojczystego – Mazowsza”, „Tęsknota za małą ojczyzną”
 12. Warszawski Konkurs Recytatorski „Warszawska Syrenka” – 4 uczniów zakwalifikowało się do etapu dzielnicowego
 13. IV Warszawski Konkurs Savoir – Vivre „Obycie umila życie” pod honorowym patronatem Prezydenta m. ST. Warszawy i TVP 3 – udział w półfinale
 14. Konkurs Informatyczny „Logia08” – II stopień konkursu odbył się na terenie naszego gimnazjum
 15. VII Wojewódzki Konkurs Fotograficzny „Nastroje”, którego organizatorem jest Kuratorium Oświaty i Wychowania oraz Młodzieżowy Dom Kultury im. Władysława Broniewskiego – wyróżnienie w finale konkursu
 16. Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Woda w obiektywie” – II nagroda w finale konkursu
  Szkoła otrzymała również zaproszenie organizatora konkursu na bezpłatne lekcje dla młodzieży połączone ze zwiedzaniem budowli wodnych
 17. Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny – Warszawa różnorodna w ramach kampanii Rady Europy „Każdy inny – wszyscy równi” – otrzymanie 2 wyróżnień
 18. II Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego „MATMIX” – dwóch uczniów zakwalifikowało się do II etapu
 19. Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Co zmieniło się w Twoim życiu dzięki funduszom unijnym” – 5 prac uczniów zakwalifikowano do II etapu
 20. Ogólnopolski Konkurs Dziennikarski „Liczy się temat” – 13 prac literackich zakwalifikowano do II etapu konkursu.
 21. Konkurs literacki „Narkotyki – nasz, a może mój problem” w ramach projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Przyjazna i bezpieczna szkoła” – praca zakwalifikowała się do II etapu