O gimnazjum | Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 126 w Warszawie

O gimnazjum

pdf2 wizytówka Gimnazjum Nr 126

Nasza szkoła bardzo dobrze przygotowuje uczniów do kontynuacji nauki w renomowanych liceach (np. we Władysławie IV, Poniatowskim, Hoffmanowej, Powstańców Warszawy, Reju, Rejtanie itd.) oraz na obleganych kierunkach studiów (medycyna, chemia, farmacja, politologia, romanistyka, historia, filozofia, a także psychologia).

Nasi pierwsi absolwenci są już studentami m.in. wymienionych kierunków studiów.

Tak dobry start w przyszłość uczniowie mają zapewniony dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej oraz wielu udogodnieniom takim jak świetnie wyposażone sale: językowa, multimedialna, informatyczna. Zajęcia w szkole prowadzone są w bardzo ciekawy sposób, z zastosowaniem aktywizujących metod nauczania.

Ci, którzy chcą, mają stworzone w Gimnazjum nr 126 dogodne warunki do tego, żeby wiele osiągnąć na „własny rachunek”.

Gimnazjum wyposażone jest w:

 • Pracownie przedmiotowe takie jak:
  • historyczną
  • polonistyczne
  • plastyczną
  • biologiczną
  • geograficzną
  • matematyczną
  • językowe ( z tablicą interaktywną i laboratorium)
 • Dwie pracownie komputerowe
 • Bibliotekę multimedialną
 • Dwie sale gimnastyczne
 • Siłownię
 • Salkę do tenisa stołowego
 • Kompleks boisk szkolnych (do gry w piłkę nożną, do koszykówki, trybuny, bieżnię oraz skocznię do skoku w dal)
 • Szatnię wyposażoną w szafki dla każdego ucznia
 • Monitoring wizyjny zewnętrzny i wewnętrzny

Zapewniamy swoim wychowankom:

 • Szczególną dbałość o bezpieczeństwo ucznia
 • Wykwalifikowaną kadrę nauczycieli
 • Realizację programów własnych (z języka polskiego, filozofii, matematyki i informatyki, języka angielskiego)
 • Naukę dwóch języków obcych (język angielski i jako drugi niemiecki lub hiszpański) w laboratorium językowym z podziałem na grupy
 • Stałą opiekę pedagoga i psychologa szkolnego
 • Smaczne obiady w szkolnej stołówce.

PRACA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNA

 • Gimnazjum jest „Szkołą z Klasą” – projekt podjęto we wrześniu 2002 r;
 • Jesteśmy „Szkołą Promującą Zdrowie” – akcja kilkuletnia, skierowana do młodzieży, nauczycieli, rodziców i mieszkańców Rembertowa. Organizowaliśmy spotkania dla mieszkańców dzielnicy promujące zdrową żywność, kulturę fizyczną, relaks po pracy, rzucanie palenia i itp. Najważniejszym wydarzeniem w danym roku szkolnym był Bieg o „Puchar pełen zdrowia” pomiędzy klasami w Dzień Dziecka. Zwycięzcy (cała klasa) otrzymywała symboliczny puchar i udział w imprezach kulturalnych wybranych w kolejnym roku szkolnym;
 • W roku szkolnym 2002/2003 razem z 300 warszawskimi szkołami wzięliśmy udział w autorskim programie „Nowoczesna szkoła – wizualizacja nauczania” przygotowanym przez Fundację Nowoczesna Polska. Honorowym patronatem Fundacji był marszałek Sejmu RP Pan Marek Borowski;

Fundacja przekazała naszemu Gimnazjum oprogramowanie z serii EduROM podręcznik multimedialny „Matematyka G1, G2, G3”, który wdrożono do programu nauczania. Zajęcia prowadzili nauczyciele matematyki i informatyki. Lekcje z użyciem podręczników multimedialnych cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem młodzieży.

Fundacja wytypowała 10 najlepszych szkół (w tym nasze Gimnazjum), które otrzymały zestawy multimedialne: rzutnik, komputer i ekran oraz pakiet oprogramowania zawierający siedem przedmiotów gimnazjalnych dla klas I-III : j. polski, historia, biologia, chemia, fizyka, geografia i matematyka. Oprócz pakietu oprogramowania Fundacja przekazała komputer z drukarką do pokoju nauczycielskiego oraz w ramach akcji „Gwiazdkowa biblioteka” sprzęt: monitor i terminal ABA – X2/C2.

Nauczyciele gimnazjum dzielili się swoimi doświadczeniami z prowadzonych zajęć dydaktycznych i eksploatacji powierzonego sprzętu poprzez ankiety ewaluacyjne i udział w konferencji dotyczącej programu „Nowoczesna szkoła – wizualizacja nauczania” w dniu 10.10.2003 r., w czasie dyskusji panelowej pod hasłem „Nowoczesne środki dydaktyczne – wybór czy konieczność”.

Udział w konkursach i sukcesy (WYBRANE)

Przygotowujemy gimnazjalistów do udziału w konkursach przedmiotowych i tematycznych o zasięgu dzielnicowym, wojewódzkim, ogólnopolskim oraz międzynarodowym.

 • Ogólnopolski Konkurs języka angielskiego FOX,
 • Ogólnopolski Konkurs języka angielskiego Oxford,
 • Ogólnopolski Konkurs języka hiszpańskiego Oxford,
 • Konkurs języka niemieckiego ABC – Plus,
 • V Ogólnopolski Konkurs Savoir-vivre pt. „Obycie umila życie”,
 • III Olimpiada Matematyczna dla Gimnazjalistów,
 • Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Pikomat”, „Kangur” oraz „Matematyka bez granic”,
 • Ogólnopolski Konkurs Matematyczny „Matmix”,
 • Międzynarodowy Konkurs Informatyczny „Bóbr”,
 • Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej „Usłysz panie moje słowa”,
 • Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Osobliwości przyrodnicze Polski”,
 • III Konkurs Internetowy „Jan Paweł II człowiek wszechczasów”,
 • Ogólnopolski Konkurs „Znaki nadziei”,
 • XXI Olimpiada Filozoficzna,
 • Ogólnopolski Konkurs „Mój szkolny Kolega z Afryki”,
 • Konkurs Informatyczny „Logia08”,
 • III Konkurs Kultury Klasycznej,
 • Gimnazjalny Konkurs Wiedzy Biblijnej „Hieronymus”,
 • VII Wojewódzki Konkurs Fotograficzny „Nastroje”,
 • XI Przegląd Swobodnych Inicjatyw,
 • Konkurs Polskiej Poezji Patriotycznej „Witaj majowa jutrzenko” ,
 • Warszawski Konkurs Multimedialny „Pocztówka z Warszawy”,
 • „Warszawa różnorodna” – konkurs fotograficzny,
 • Dzielnicowy Konkurs Ortograficzny,
 • Dzielnicowy Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt oraz Turniej Mini Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców,
 • Międzyszkolny Turniej Szachowy,
 • Konkurs Plastyczny „Cztery pory roku”

Nasi uczniowie otrzymują Stypendium m. st. Warszawy im. Jana Pawła II.

Udział uczniów w zawodach sportowych w ramach WOM

 • Indywidualne biegi przełajowe na szczeblu dzielnicy i miasta.
 • Sztafetowe biegi przełajowe (reprezentowanie dzielnicy na zawodach warszawskich).
 • Tenis stołowy dziewcząt – I miejsce w Dzielnicy Rembertów i VII w Warszawie.
 • Tenis stołowy chłopców – II miejsce w Dzielnicy Rembertów.
 • Zorganizowanie zawodów dzielnicowych w piłkę nożną dziewcząt.

Organizowanie przez nasze gimnazjum konkursów o zasięgu dzielnicowym

W drugą rocznicę śmierci papieża Polaka nasze gimnazjum zorganizowało I Edycję Rembertowskiego Konkursu „Jan Paweł II Wielki”, który odbył się w trzech kategoriach: multimedialnej, plastycznej, literackiej dla trzech grup wiekowych: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum.