O gimnazjum | Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 126 w Warszawie

O gimnazjum

pdf2 wizytówka Gimnazjum Nr 126

Nasza szkoła bardzo dobrze przygotowuje uczniów do kontynuacji nauki w renomowanych liceach (np. we Władysławie IV, Poniatowskim, Hoffmanowej, Powstańców Warszawy, Reju, Rejtanie itd.) oraz na obleganych kierunkach studiów (medycyna, chemia, farmacja, politologia, romanistyka, historia, filozofia, a także psychologia).

Nasi pierwsi absolwenci są już studentami m.in. wymienionych kierunków studiów.

Tak dobry start w przyszłość uczniowie mają zapewniony dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej oraz wielu udogodnieniom takim jak świetnie wyposażone sale: językowa, multimedialna, informatyczna. Zajęcia w szkole prowadzone są w bardzo ciekawy sposób, z zastosowaniem aktywizujących metod nauczania.

Ci, którzy chcą, mają stworzone w Gimnazjum nr 126 dogodne warunki do tego, żeby wiele osiągnąć na „własny rachunek”.

Gimnazjum wyposażone jest w:

  • Pracownie przedmiotowe takie jak:
    • historyczną
    • polonistyczne
    • plastyczną
    • biologiczną
    • geograficzną
    • matematyczną
    • językowe ( z tablicą interaktywną i laboratorium)
  • Dwie pracownie komputerowe
  • Bibliotekę multimedialną
  • Dwie sale gimnastyczne
  • Siłownię
  • Salkę do tenisa stołowego
  • Kompleks boisk szkolnych (do gry w piłkę nożną, do koszykówki, trybuny, bieżnię oraz skocznię do skoku w dal)
  • Szatnię wyposażoną w szafki dla każdego ucznia
  • Monitoring wizyjny zewnętrzny i wewnętrzny

Zapewniamy swoim wychowankom:

  • Szczególną dbałość o bezpieczeństwo ucznia
  • Wykwalifikowaną kadrę nauczycieli
  • Realizację programów własnych (z języka polskiego, filozofii, matematyki i informatyki, języka angielskiego)
  • Naukę dwóch języków obcych (język angielski i jako drugi niemiecki lub hiszpański) w laboratorium językowym z podziałem na grupy
  • Stałą opiekę pedagoga i psychologa szkolnego
  • Smaczne obiady w szkolnej stołówce.

PRACA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNA

  • Gimnazjum jest „Szkołą z Klasą” – projekt podjęto we wrześniu 2002 r;
  • Jesteśmy „Szkołą Promującą Zdrowie” – akcja kilkuletnia, skierowana do młodzieży, nauczycieli, rodziców i mieszkańców Rembertowa. Organizowaliśmy spotkania dla mieszkańców dzielnicy promujące zdrową żywność, kulturę fizyczną, relaks po pracy, rzucanie palenia i itp. Najważniejszym wydarzeniem w danym roku szkolnym był Bieg o „Puchar pełen zdrowia” pomiędzy klasami w Dzień Dziecka. Zwycięzcy (cała klasa) otrzymywała symboliczny puchar i udział w imprezach kulturalnych wybranych w kolejnym roku szkolnym;
  • W roku szkolnym 2002/2003 razem z 300 warszawskimi szkołami wzięliśmy udział w autorskim programie „Nowoczesna szkoła – wizualizacja nauczania” przygotowanym przez Fundację Nowoczesna Polska. Honorowym patronatem Fundacji był marszałek Sejmu RP Pan Marek Borowski;

Fundacja przekazała naszemu Gimnazjum oprogramowanie z serii EduROM podręcznik multimedialny „Matematyka G1, G2, G3”, który wdrożono do programu nauczania. Zajęcia prowadzili nauczyciele matematyki i informatyki. Lekcje z użyciem podręczników multimedialnych cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem młodzieży.

Fundacja wytypowała 10 najlepszych szkół (w tym nasze Gimnazjum), które otrzymały zestawy multimedialne: rzutnik, komputer i ekran oraz pakiet oprogramowania zawierający siedem przedmiotów gimnazjalnych dla klas I-III : j. polski, historia, biologia, chemia, fizyka, geografia i matematyka. Oprócz pakietu oprogramowania Fundacja przekazała komputer z drukarką do pokoju nauczycielskiego oraz w ramach akcji „Gwiazdkowa biblioteka” sprzęt: monitor i terminal ABA – X2/C2.

Nauczyciele gimnazjum dzielili się swoimi doświadczeniami z prowadzonych zajęć dydaktycznych i eksploatacji powierzonego sprzętu poprzez ankiety ewaluacyjne i udział w konferencji dotyczącej programu „Nowoczesna szkoła – wizualizacja nauczania” w dniu 10.10.2003 r., w czasie dyskusji panelowej pod hasłem „Nowoczesne środki dydaktyczne – wybór czy konieczność”.

Udział w konkursach i sukcesy (WYBRANE)

Przygotowujemy gimnazjalistów do udziału w konkursach przedmiotowych i tematycznych o zasięgu dzielnicowym, wojewódzkim, ogólnopolskim oraz międzynarodowym.

  • Ogólnopolski Konkurs języka angielskiego FOX,
  • Ogólnopolski Konkurs języka angielskiego Oxford,
  • Ogólnopolski Konkurs języka hiszpańskiego Oxford,
  • Konkurs języka niemieckiego ABC – Plus,
  • V Ogólnopolski Konkurs Savoir-vivre pt. „Obycie umila życie”,
  • III Olimpiada Matematyczna dla Gimnazjalistów,
  • Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Pikomat”, „Kangur” oraz „Matematyka bez granic”,
  • Ogólnopolski Konkurs Matematyczny „Matmix”,
  • Międzynarodowy Konkurs Informatyczny „Bóbr”,
  • Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej „Usłysz panie moje słowa”,
  • Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Osobliwości przyrodnicze Polski”,
  • III Konkurs Internetowy „Jan Paweł II człowiek wszechczasów”,
  • Ogólnopolski Konkurs „Znaki nadziei”,
  • XXI Olimpiada Filozoficzna,
  • Ogólnopolski Konkurs „Mój szkolny Kolega z Afryki”,
  • Konkurs Informatyczny „Logia08”,
  • III Konkurs Kultury Klasycznej,
  • Gimnazjalny Konkurs Wiedzy Biblijnej „Hieronymus”,
  • VII Wojewódzki Konkurs Fotograficzny „Nastroje”,
  • XI Przegląd Swobodnych Inicjatyw,
  • Konkurs Polskiej Poezji Patriotycznej „Witaj majowa jutrzenko” ,
  • Warszawski Konkurs Multimedialny „Pocztówka z Warszawy”,
  • „Warszawa różnorodna” – konkurs fotograficzny,
  • Dzielnicowy Konkurs Ortograficzny,
  • Dzielnicowy Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt oraz Turniej Mini Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców,
  • Międzyszkolny Turniej Szachowy,
  • Konkurs Plastyczny „Cztery pory roku”

Nasi uczniowie otrzymują Stypendium m. st. Warszawy im. Jana Pawła II.

Udział uczniów w zawodach sportowych w ramach WOM

  • Indywidualne biegi przełajowe na szczeblu dzielnicy i miasta.
  • Sztafetowe biegi przełajowe (reprezentowanie dzielnicy na zawodach warszawskich).
  • Tenis stołowy dziewcząt – I miejsce w Dzielnicy Rembertów i VII w Warszawie.
  • Tenis stołowy chłopców – II miejsce w Dzielnicy Rembertów.
  • Zorganizowanie zawodów dzielnicowych w piłkę nożną dziewcząt.

Organizowanie przez nasze gimnazjum konkursów o zasięgu dzielnicowym

W drugą rocznicę śmierci papieża Polaka nasze gimnazjum zorganizowało I Edycję Rembertowskiego Konkursu „Jan Paweł II Wielki”, który odbył się w trzech kategoriach: multimedialnej, plastycznej, literackiej dla trzech grup wiekowych: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum.