Kalendarium 2016/17 | Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 126 w Warszawie

Kalendarium 2016/17

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
1 września 2016 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2016 r.
Ferie zimowe 13 -24 lutego 2017 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 13 – 18 kwietnia 2017 r.
Egzamin przeprowadzany
w ostatnim roku nauki w gimnazjum
19, 20, 21  kwietnia 2017 r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 23 czerwca 2017 r.
Ferie letnie 24 czerwca – 31 sierpnia 2017 r.

Dni wolne ustawowo od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

14 października 2016 r. – ślubowanie klas I

1 listopada 2016 r.

11 listopada 2016 r.

1 stycznia 2017 r.

6 stycznia 2017 r.

3 dni kwietnia  2017 r. – Rekolekcje Wielkopostne

1, 3 maja 2017 r.

15  czerwca 2017 r.

Po zasięgnięciu opinii  rady rodziców, rady pedagogicznej, samorządu uczniowskiego są ustalone dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

31 października  2016 r.

19 kwietnia 2017 r. – egzamin gimnazjalny

20 kwietnia 2017 r. – egzamin gimnazjalny

21 kwietnia 2017 r. – egzamin gimnazjalny

2 maja 2017 r.

16 czerwca  2017 r.