Imprezy i uroczystości 2016/17 | Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 126 w Warszawie

Imprezy i uroczystości 2016/17

 

Lp. Nazwa uroczystości           Formuła Odpowiedzialny Osoby wspierające Przygotowanie sali gimnastycznej             i nagłośnienia Dekoracje Termin Przygotowanie zaproszeń

i dyplomów

1 Inauguracja roku szkolnego Uroczysty apel
  1. Strzelczyk

 

A. Sajewicz M. Wisz

M. Skotarczyk

M. Jaworowska

 

D.Smaga IX  

2 Sprzątanie Świata Sprzątanie terenów wyznaczonych przez Urząd Dzielnicy A. Minkina B. Jeżyna,

wychowawcy klas

 

 

IX  

3 Festiwal Nauki Udział w lekcjach
i wykładach 
B. Jeżyna A. Minkina

D. Smaga

 

 

IX-X

 

 

4

 

 

Wspomnienie o Irenie Kulińskiej Występ artystyczny w Bibliotece Publicznej w Rembertowie A. Strzelczyk M. Sikorska

A. Sajewicz

 

X
 

5

 

Współpraca z zagranicą – wycieczka do Ambasady Niemiec

– lekcje o Szwajcarii prowadzone przez przedstawiciela ambasady

M. Szamborska  

__

 

XI-XII  

6 Tydzień Praw Zwierząt Konkurs szkolny; gazetki informacyjne

 

Ł. Słowiński A. Minkina  

X  

7 Ślubowanie klas I Uroczysty apel  A. Sajewicz

A. Wierzchwoska

 

Wychowawcy klas pierwszych

 

M. Wisz

M. Skotarczyk

M. Jaworowska

 

D. Smaga X  

8 Święto Niepodległości Apel i akademia na sali gimnastycznej M. Chamczyk A. Sajewicz M. Wisz

M. Skotarczyk

M. Jaworowska

 

D. Smaga XI  

 

9 W zdrowym ciele zdrowy duch…-

 

 

 

 

 

Turniej żywieniowy A. Minkina B. Jeżyna

Dagmara Rusinek – Smaga; wychowawcy klas

 

 

 

XI  

10 Kiermasz Andrzejkowo – Mikołajkowy

 

 

– kiermasz książek w bibliotece szkolnej M. Sikorska;

Ł. Słowiński

Aktyw biblioteczny  

 

XI/XII  

11 Dzień HIV/AIDS  Gazetki i plakaty informacyjne na terenie całej szkoły

 

 

A. Minkina Wychowawcy klas

 

 

 

XII  

12 Świąteczny kiermasz charytatywny Kiermasz ozdób świątecznych D. Smaga Ł. Słowiński, wychowawcy klas —- XII
13 Przedstawienie z okazji Świąt Bożego Narodzenia

 

 Przedstawienie na sali gimnastycznej     D. Smaga  

Ł. Słowiński

 

M. Wisz

M. Skotarczyk

M. Jaworowska

 

D. Smaga XII U. Polak,

E. Owczarek

14 Dzielnicowy konkurs Eco Boże Narodzenie Dzielnicowy konkurs plastyczny

 

 

D. Smaga  

Ł. Słowiński

XII
15 Szkolny konkurs na najciekawszą Walentynkę Konkurs językowo – plastyczny U. Nycz D. Smaga II
16 Dzielnicowy Turniej Szachowy

 

turniej M. Sikorska Paweł Mierzwa

 

 

 

III U. Polak,

E. Owczarek

17 Szkolny konkurs matematyczno – chemiczny Konkurs M. Goławska A. Wierzchowska III —-
18 Szkolny konkurs języka niemieckiego Konkurs M. Szamborska Ewa Rogalska II sem.
19  

Ewakuacja

 

Ćwiczenia M. Skotarczyk M. Wisz

M. Jaworowska

 

 

 

 

V/VI  

20  

Dzielnicowy konkurs językowy

 

 

Konkurs plastyczny

 

M. Szamborska

E. Rogalska – Monserrat

 

D. Smaga

 

 

II semestr

U. Polak

E. Owczarek

21 Promocja Szkoły:
– promocja w SP 217 

 

Prezentacja multimedialna, wykład promujący,

lekcje pokazowe

M. Szeląg E. Rogalska

D. Smaga

 

 

III U. Polak,

E. Owczarek

22 Dzień Otwarty
w Gimnazjum
Kiermasz, prezentacja projektów edukacyjnych

 

M. Szeląg E. Rogalska

D. Smaga

U. Nycz

M. Wisz

M. Skotarczyk

M. Jaworowska

 

D. Smaga IV U. Polak,

E. Owczarek

23 Projekt:

Dzień Ziemi 2014r.

 

– happening,

 

U. Waligórska A. Minkina

Rada Pedagogiczna

 

M. Wisz

M. Skotarczyk

M. Jaworowska

 

 

IV  —
24 Święto Konstytucji
3 MajaŚwięto Flagi
Gazetki, plakaty informacyjne na terenie szkoły

 

 

 

M. Szeląg P. Mierzwa

M. Chamczyk

 

 

V  

25 Happening – „Entropia słowa – Literacka Mapa Warszawy”

 

happening A. Strzelczyk A. Sajewicz

M. Sikorska

D. Rusinek-Smaga

 

 

 

V U. Polak,

E. Owczarek

27 Dzień Dziecka – Dzień Sportu i Integracji Turniej sportowy, zajęcia integracyjne, spotkania z gośćmi

 

Sport – M. Wisz

Języki – E. Rogalska

Integracja – M. Kowalczuk

 

Rada pedagogiczna

 

 

VI  

28 Zakończenie roku szkolnego klas III  Uroczysty apel M. Szeląg M. Goławska

Wychowawcy klas III

M. Wisz

M. Skotarczyk

M. Jaworowska

 

D. Smaga VI U. Polak,

E. Owczarek

29 Zakończenie roku szkolnego klas I i II

 

 

Uroczysty apel A. Strzelczyk

M. Kowalczuk

 

A. Sajewicz

S. Wiechowska

 

M. Wisz

M. Skotarczyk

M. Jaworowska

 

 

D. Smaga

VI  

U. Polak,

E. Owczarek

30 Bal na zakończenie szkoły bal Wychowawcy klas III,
rodzice 
 

 

 

VI  U. Lindstedt – Waligórska
31 Rozpoczęcie roku szkolnego Uroczysty apel
  1. Sajewicz
D. Smaga

 

M. Wisz

M. Skotarczyk M. Jaworowska

 

 

 

D. Smaga

IX 2014  

 

32 Wystawa prac uczniów Tablice na korytarzach

 

 

 

D. Smaga  

 

 

cały rok  

33 Apele porządkowe apele B. Dzierań  

cały rok  

 

34 Wolontariat Wizyty w Schronisku dla Zwierząt; przygotowanie kiermaszy charytatywnych Ł. Słowiński

 

wychowawcy klas  

 

cały rok
35 Adopcja na odległość

 

Internetowa adopcja dziewczynki z Madagaskaru D. Rusinek – Smaga

 

 

 —  

cały rok  

36 Udział w oficjalnych wydarzeniach na terenie dzielnicy  i miasta (poczet sztandarowy) Reprezentacja szkoły poprzez Poczet Sztandarowy U. Nycz Ł. Słowiński —- Cały rok