Egzamin gimnazjalny 2016/17 | Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 126 w Warszawie

Egzamin gimnazjalny 2016/17

Terminy egzaminów w roku szkolnym 2016/2017:

 1. część humanistyczna19  kwietnia  2017 r. (środa)
  • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
  • z zakresu języka polskiego – godz. 11:00
 2. część matematyczno-przyrodnicza 20 kwietnia 2017 r. (czwartek)
  • z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
  • z zakresu matematyki – godz. 11:00
 3. język obcy nowożytny 21 kwietnia 2017 r. (piątek)
  • na poziomie podstawowym – godz. 9:00
  • na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego na podstawie § 47 ust. 3, § 49 ust. 1 i§ 146 ust. 3 i 4 rozporządzenia:

 1. część humanistyczna1 czerwca 2017 r. (czwartek)
  • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
  • z zakresu języka polskiego – godz. 11:00
 2. część matematyczno-przyrodnicza 2 czerwca 2017 r. (piątek)
  • z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
  • z zakresu matematyki – godz. 11:00
 3. język obcy nowożytny 5 czerwca 2017 r. (poniedziałek)
  • na poziomie podstawowym – godz. 9:00
  • na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

Wszelkie informacje o egzaminie gimnazjalnym znajdują się na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie www.oke.waw.pl.

Arkusze egzaminacyjne z poprzednich lat są dostępne na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej www.cke.edu.pl w zakładce ARKUSZE EGZAMINACYJNE.

   Informacja o egzaminie

 oke_waw_70620160909 Komunikat o dostosowaniach Egzamin gimnazjalny

  Komunikat o dostosowaniach Sprawdzian i egzamin gimnazjalny.pdf

    Komunikat o przyborach.pdf

    oke_waw_17520150907 Komunikat o olimpiadach AKTUALIZACJA