Egzamin gimnazjalny 2010 | Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 126 w Warszawie

Egzamin gimnazjalny 2010

Nasze gimnazjum osiąga wysokie wyniki z egzaminów gimnazjalnych.

Zgodnie ze skalą staninową dla wyników w kraju od 2008 roku szkoła osiąga zarówno z części humanistycznej jak i matematyczno – przyrodniczej wynik wysoki.

EGZAMIN GIMNAZJALNY W 2010 ROKU

Średnia dla szkoły
Część humanistyczna
33,3 wysoki (stanin 7)
Część matematyczno-przyrodnicza 26,93

wysoki (stanin 7)