Egzamin gimnazjalny 2009 | Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 126 w Warszawie

Egzamin gimnazjalny 2009

Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy wyników egzaminu gimnazjalnego w 2009 r. metodą EWD zostały oszacowane wskaźniki EWD dla gimnazjum:


Z powyższego wykresu wynika, że w przypadku EWD GH gimnazjum osiąga ponadprzeciętną efektywność, a w przypadku EWD GMP – efektywność przeciętną.

Przedział ufności w centylach dla EWD GH (54;89) w gimnazjum oznacza, że 54% szkół miało wyniki znacząco niższe, a 11% szkół uzyskało EWD zdecydowanie wyższe i analogicznie dla EWD GMP, przedział ufności w centylach (34;78) oznacza, że 34% szkół miało wyniki zdecydowanie niższe od G126, a 22% szkół uzyskało EWD zdecydowanie wyższa.