Egzamin gimnazjalny 2007-2009 | Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 126 w Warszawie

Egzamin gimnazjalny 2007-2009


EGZAMIN GIMNAZJALNY W 2007 ROKU

Średnia dla szkoły
Część humanistyczna
34,23 wysoki
Część matematyczno-przyrodnicza 26,8 wyżej średni

Skala staninowa dla wyników w kraju – część humanistyczna

Stanin
Nazwa

Przedział punktowy
1
najniższy
2 bardzo niski

3
niski
4 nizej średni

5
średni

6 wyżej średni

7
wysoki

33,8 – 35,9
8 bardzo wysoki

9
najwyższy


Skala staninowa dla wyników w kraju – część matematyczno – przyrodnicza

Stanin
Nazwa

Przedział punktowy
1
najniższy
2 bardzo niski

3
niski
4 nizej średni

5
średni

6 wyżej średni

25,5 – 27,3
7
wysoki


8 bardzo wysoki

9
najwyższy


EGZAMIN GIMNAZJALNY W 2008 ROKU

Średnia dla szkoły
Część humanistyczna
33,2 wysoki
Część matematyczno-przyrodnicza 30,86

wysoki

Skala staninowa dla wyników w kraju – część humanistyczna

Stanin
Nazwa

Przedział punktowy
1
najniższy
2 bardzo niski

3
niski
4 nizej średni

5
średni

6 wyżej średni

7
wysoki

33,8 – 35,9
8 bardzo wysoki

9
najwyższy


Skala staninowa dla wyników w kraju – część matematyczno – przyrodnicza

Stanin
Nazwa

Przedział punktowy
1
najniższy
2 bardzo niski

3
niski
4 nizej średni

5
średni

6 wyżej średni


7
wysoki

29,3 – 32,0

8 bardzo wysoki

9
najwyższy


EGZAMIN GIMNAZJALNY W 2009 ROKU

Średnia dla szkoły
Część humanistyczna
35,59 wysoki
Część matematyczno-przyrodnicza 29,38

wysoki

Skala staninowa dla wyników w kraju – część humanistyczna

Stanin
Nazwa

Przedział punktowy
1
najniższy
2 bardzo niski

3
niski
4 nizej średni

5
średni

6 wyżej średni

7
wysoki

33,7 – 35,8

8 bardzo wysoki

9
najwyższy


Skala staninowa dla wyników w kraju – część matematyczno – przyrodnicza

Stanin
Nazwa

Przedział punktowy
1
najniższy
2 bardzo niski

3
niski
4 nizej średni

5
średni

6 wyżej średni


7
wysoki

28,3 – 31,0

8 bardzo wysoki

9
najwyższy