Efekt – Studia profesjonalnej wiedzy | Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 126 w Warszawie

Efekt – Studia profesjonalnej wiedzy

W naszym gimnazjum samodzielny instruktor – trener EFEKT Edyta Lelek-Bury prowadzi grupy treningowe w zakresie:

TECHNIK SZYBKIEJ I EFEKTYWNEJ NAUKI

Trening przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży pragnącej w sposób świadomy kierować procesami poznawczymi, chcących :

 • poprawić koncentrację uwagi,
 • operować wielopoziomowym myśleniem,
 • dostrzegać więcej niż inni z napływających informacji,
 • wykorzystać własną inteligencję
KORZYŚCI PŁYNĄCE Z TRENINGU:
 • Poznanie technik pozwalających trwale zapamiętywać informacje
 • Nabycie umiejętności zapamiętywania i odtwarzania ciągów liczb wielocyfrowych
 • Zwielokrotnienie szybkości czytania przy pełnym rozumieniu tekstu
 • Gotowość do pełnej koncentracji
 • Umiejętność mobilizacji i automotywacji do osiągania zamierzonych celów
 • Poznanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresowych – techniki relaksacji
PROGRAM:
 • Określenie aktualnego pułapu możliwości intelektualnych
 • Teoria umysłu
 • Techniki pamięciowe – mnemotechniki
 • Techniki szybkiego czytania
 • Techniki koncentracji i relaksacji
 • Kreatywność w myśleniu
 • Notowanie nielinearne
 • Techniki automotywacji
 • Praktyczne wykorzystanie nabytych umiejętności

Zajęcia prowadzone są w formie treningowo-warsztatowej.

Mało liczne grupy { 10 – 15 } uczestników.

Spotkania raz w tygodniu, przez okres 8 miesięcy – 32 spotkania + 2 spotkania dla rodziców.

Dzięki kursowi dzieci uzyskują :

 • lepszą pamięć (zapamiętują szybko i trwale wiadomości szkolne)
 • lepszą koncentrację
 • szybsze przyswajanie słownictwa w j. obcym
 • lepsze oceny
 • więcej wolnego czasu


Każde ze spotkań obejmuje również zestawy ćwiczeń rozwijających wyobraźnię i zwiększających koncentrację.