Projekty i Programy | Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 126 w Warszawie

Projekty i Programy

WYBRANE PROJEKTY I PROGRAMY REALIZOWANE W GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2009/2010
 • Opieka nad miejscem pamięci narodowej – cmentarz rembertowski – realizacja uczniowie klasy 3b pod opieką nauczycieli: Anny Zawadzkiej i Liliany Klimowicz.
 • Udział w akcji „Ratujmy kasztanowce” – uczniowie pod opieką nauczycielki Aleksandry Minkiny przeprowadzili zbiórkę kasztanów.
 • Udział uczniów uzdolnionych w projekcie „Pracownie komputerowe dla olimpijczyków” – pod opieką nauczycielki Liliany Klimowicz.
 • Rozpoczęcie projektu „Lekcje o strachu i odwadze” z wykorzystaniem materiałów wprowadzających w tematykę związaną z Holokaustem, prawami człowieka, wartości (odwaga, odpowiedzialność społeczna, poświęcenie, przywództwo moralne, prawość, pomysłowość, współpraca, współczucie). Amerykańska Fundacja Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata przygotowała zestaw plakatów Cechy, które zwyciężają przeszkody, poświęconych ludziom, którzy ratowali Żydów. Dzięki wsparciu ambasady USA powstała ich polska edycja materiałów edukacyjnych.
 • Spotkania edukacyjne z zakresu profilaktyki prowadzone przez strażnika miejskiego z Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej m.st. Warszawy dla uczniów klas pierwszych: „Odpowiedzialność prawna nieletnich”, „Zachowania ryzykowne”, „Płytka wyobraźnia” – koordynacja pedagog szkolny i psycholog szkolny.
 • Spotkanie informacyjne z zakresu profilaktyki prowadzone przez strażnika miejskiego z Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej m.st. Warszawy dla rodziców uczniów klas pierwszych: „Odpowiedzialność prawna nieletnich” – koordynacja pedagog szkolny.
 • Program profilaktyczny „Rozwój na trzeźwo” – przeciwdziałanie patologiom wśród młodzieży. Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dla Dzieci i Młodzieży w Zagórzu k/Warszawy. Profilaktyka i Leczenie Uzależnień Dzieci i Młodzieży. Warsztaty umiejętności psychospołecznych dla uczniów, szkolenie dla rodziców, szkolenie dla członków Rady Pedagogicznej – koordynacja pedagog szkolny i psycholog szkolny.
 • Współpraca z wolontariatem przy OPS Rembertów – koordynacja pedagog szkolny.
 • Współpraca ze świetlicą TPD z siedzibą w naszym gimnazjum – koordynacja pedagog szkolny.
 • Współpraca z strony Ogniskiem Ośrodka Socjoterapii Zespołu Ognisk Wychowawczych im.K.Lisieckiego „Dziadka” z siedzibą w naszym gimnazjum – koordynacja pedagog szkolny.
 • Włączenie szkoły do IV edycji programu „Szkoła bez przemocy” – koordynacja pedagog szkolny i p. Magdalena Jaworowska.
 • Włączenie szkoły do programu „Szkoła z prawami dziecka” – lekcje o prawach dziecka (z wykorzystaniem otrzymanych materiałów edukacyjnych) – realizacja z wychowawcami klas. W ramach programu udział w konferencji metodyczno-naukowej w XX rocznicę uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka połączona ze zwiedzaniem Sejmu i Senatu „Prawna ochrona dziecka w wymiarze edukacyjnym, społecznym, medycznym” – w konferencji uczestniczyli: pedagog szkolny, przewodnicząca Rady Rodziców i przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego.
 • Akcja Mleko w Szkole – Unia Europejska dofinansowuje spożycie mleka w szkołach za pośrednictwem Agencji Rynku Rolnego – koordynacja wychowawcy klas, intendent, kierownik administracyjno-gospodarczy, pedagog szkolny.
 • Zorganizowanie na terenie szkoły i koordynowanie dyżurów specjalistów w trakcie zebrań z rodzicami: psycholog Hubert Krótkiewicz (Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy); psycholog Zenona Sikorska (Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna Nr 16 w Warszawie) – realizacja pedagog szkolny.