Działania prospołeczne w Gimnazjum | Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 126 w Warszawie

Działania prospołeczne w Gimnazjum

„Musicie od siebie wymagać nawet gdyby inni od was nie wymagali”

… te słowa Jana Pawła II są dewizą naszej młodzieży. W naszym gimnazjum szczególny nacisk położyliśmy na działania prospołeczne uwrażliwiające młodzież na problem: biedy, tolerancji wobec niepełnosprawności, integracji z różnymi od siebie, przeciwdziałania patologiom, a także wychowania do życia w społeczeństwie demokratycznym.

Od wielu lat gimnazjaliści uczestniczą w akcjach międzynarodowych i ogólnopolskich. Brali udział m. in. w:

 • Międzynarodowej Akcji Pomocy Hospicjom „Pola nadziei” (zbieranie środków na zakup cebulek żonkili i sadzenie ich na trawniku przed szkołą)
 • Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy (zorganizowanie dyskoteki, różnorodnych aukcji, licytacji, kafejki internetowej, loterii, rozgrywek sportowych oraz zbiórka pieniędzy do puszek zakończyło się przekazaniem rekordowej sumy ok. 5 tys. zł.)
 • Akcji „Dzień na TAK” (zebraliśmy ponad 500 zł na rzecz niedożywionych dzieci w Senegalu)
 • Zbiórce pieniędzy dla dzieci osieroconych i z domów dziecka „Góra grosza”
 • Akcji pomocy dzieciom z rodzin zastępczych „SOS Wioski Dziecięce”
 • Biegach na rzecz organizacji charytatywnych (np. ECCO WALKATHON, Maraton Nadziei Terry’go Foxa)

Nasi uczniowie sami organizują też wiele przedsięwzięć:

 • Opiekują się wychowankami w Domu Dziecka, zawożąc im zebrane ubrania, zabawki, książki, słodycze i owoce, a także pomagają w odrabianiu lekcji oraz zabierają czasem na święta do swoich domów
 • Współpracują z Fundacją D.O.M. – przekazując zebrane ubrania do punktu zbiórki oraz pracując przy sortowaniu odzieży oraz wydawaniu jej potrzebującym.
 • Często organizowane są aukcje np. kartek świątecznych, karnetów i innych prac wykonanych przez dzieci, a dochody z nich są przeznaczane dla różne cele (np. w tym roku przekazaliśmy pieniądze na WOŚP, szkołę na Wschodzie i hospicjum dla dzieci z chorobą nowotworową)
 • Zbiórka ubrań i innych potrzebnych środków oraz przekazanie potrzebującym (Caritas, noclegownia na Woli, stołówka prowadzona przez Siostry Miłosierdzia, CPS)
 • Uczniowie przygotowują przedstawienia, które wystawili m. in. w Domu Dziennego Pobytu, na spotkaniu opłatkowym dla osób ubogich oraz w Kościele parafialnym dla mieszkańców naszej dzielnicy.

Corocznie nasi gimnazjaliści biorą udział w Konkursie „Ośmiu wspaniałych”.

Około 80 uczniów naszej szkoły ukończyło kurs „ABC pomocy choremu” zorganizowanym przez Hospicjum Domowe przy ul. Tykocińskiej. Zdobyta wiedza teoretyczna i praktyczna pozwala im na niesienie pomocy osobom chorym w rodzinie i swoim najbliższym otoczeniu.
Młodzieży z Gimnazjum nr 126 nie jest też obcy los bezdomnych zwierząt. Kilka razy do roku zbieramy karmę, puszki, koce i inne potrzebne rzeczy oraz zawozimy je do Schroniska na Paluchu. Niektórzy uczniowie wpłacają także swoje kieszonkowe na rzecz zwierzaków.

Nie zapominamy też o naszych osiedlowych zwierzętach. Prowadzimy dokarmianie kotów i psów. Chłopcy wykonują karmniki, dzięki czemu ptaki mają przez całą zimę zapewnione pożywienie.
Gimnazjum nr 126 rozwija uczniów społecznie, uwrażliwia, uczy współpracy oraz działania na rzecz innych i dobra wspólnego.