Pomoc w skorzystaniu z dofinansowania wypoczynku | Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 126 w Warszawie

Pomoc w skorzystaniu z dofinansowania wypoczynku

Urząd Dzielnicy Rembertów w ramach Lokalnego Programu Profilaktyki m.in. organizuje wypoczynek letni/zimowy dla dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych – kwalifikowanie dzieci do tej formy pomocy odbywa się m.in. za pośrednictwem pedagogów szkolnych.