Dofinansowanie obiadów | Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 126 w Warszawie

Dofinansowanie obiadów

W przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych, Dyrektor Gimnazjum może w ramach posiadanych środków udzielić zwolnienia z całości lub części opłat za obiady.

Dofinansowanie obiadów przez Dyrektora Gimnazjum może być udzielone w sytuacji, gdy nie jest możliwe uzyskanie dofinansowania posiłków w stołówce szkolnej z pomocy społecznej.

  wzór wniosku w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie przez ucznia z posiłków w stołówce szkolnej – wniosek dotyczy uczniów, którzy nie kwalifikują się do pomocy w postaci bezpłatnych posiłków finansowanych z OPS