2015 Styczeń | Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 126 w Warszawie

Archiwum dla Styczeń 2015

ZIMA W MIEŚCIE 2015

Zapraszamy wszystkich gimnazjalistów do aktywnego i ciekawego spędzenia ferii zimowych 2015. Na stronie www.zima.warszawa.pl   znajduje się bogaty i różnorodny program dla młodzieży obejmujący m.in. zajęcia edukacyjno- wychowawcze, sportowe. Z programu mogą korzystać uczniowie warszawskich szkół oraz uczniowie mający stałe miejsce zamieszkania w Warszawie. Feryjne Placówki Specjalistyczne organizowane są m.in. w domach kultury, bibliotekach, ośrodkach […]