2014 Sierpień | Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 126 w Warszawie

Archiwum dla Sierpień 2014

Wyprawka szkolna 2014/2015

Drodzy Rodzice termin składania wniosków o dofinansowanie podręczników z tytułu Rządowego Programu Pomocy „Wyprawka Szkolna” upływa dnia 10 września 2014 roku. W bieżącym roku szkolnym gimnazjalnym, pomoc przysługuje uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Wzory wniosków i szczegółowe informacje na stronie Biura Edukacji http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow

Stypendium szkolne 2014/2015

Drodzy Rodzice termin składania wniosków o stypendium szkolne wraz z dokumentacją uprawniającą do ubiegania się o dofinansowanie upływa dnia 15 września 2014. Przypominamy, że pomoc przysługuje osobom spełniającym kryterium dochodowe. Wzory wniosków i szczegółowe informacje na stronie Biura Edukacji. http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow

Zasiłek szkolny 2014/2015

Drodzy Rodzice zasiłek szkolny przysługuje rodzinom, które w ostatnich trzech miesiącach od daty złożenia wniosku doświadczyły krytycznej sytuacji losowej, która wpłynęła na sytuację materialną rodziny i możliwość zapewnienia środków do właściwej edukacji dzieci. Wzory wniosków i szczegółowe informacje na stronie Biura Edukacji. http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2014/15

Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2014 r. o godz. 10.15 w szkole (wszystkie klasy). O godz. 9.00 msza św. w kościele o. Rafała Kalinowskiego na poligonie.