2014 Lipiec | Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 126 w Warszawie

Archiwum dla Lipiec 2014

Zarządzenie Dyrektora Gimnazjum z dnia 20 czerwca 2014 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów poprawkowych  dla uczniów Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 126 na  podstawie § 21 rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania, promowania uczniów   i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów  i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz. U. Nr 83, poz. 562 ze zmianami) […]

KONKURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

KURATORYJNY  KONKURS  JĘZYKA  ANGIELSKIEGO – 22.10.2013 Uczniowie mieli możliwość wzięcia udziału w konkursie, który w tym roku stanowił rozgrzewkę do dalszej pracy. W trzystopniowych zawodach Norbert Jaworski, uczeń klasy 2b, zakwalifikował się do II etapu (rejonowego). KURATORYJNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO – 22.10.2013 Norbert Jaworski uczeń klasy 2b zajął I miejsce a Agata Mazur uczennica klasy […]