2012 Luty | Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 126 w Warszawie

Archiwum dla Luty 2012

CZYTANIE „BACHANTEK” EURYPIDESA

Laboratorium Dramatu zaprasza, 27 lutego o godzinie 19:00, na czytanie „Bachantek” Eurypidesa w reżyserii Adama Nalepy. Scena Przodownik, wstęp wolny. Występują: Małgorzata Rożniatowska, Henryk Błażejczyk, Wojciech Duryasz, Weronika Nockowska, Agnieszka Drumińska, Małgorzata Zawadzka, Piotr Stramowski, Grzegorz Sierzputowski. „Bachantki”, to ostatnia sztuka napisana przez Eurypidesa. Akcja tragedii rozgrywa się w Tebach, gdy do miasta przybywa Dionizos, […]

DECYDUJ ŚWIADOMIE

Kontynuując współpracę ze Strażą Miejską, zgodnie z coroczną realizacją zadań z zakresu profilaktyki uczniowie klas pierwszych odbyli cykliczne spotkania informacyjno-edukacyjne prowadzone przez strażnika miejskiego – koordynatora ds. profilaktyki z Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej m.st. Warszawy. Działalność profilaktyczna realizowana przez Straż Miejską obejmuje zasadnicze cele profilaktyki uniwersalnej: promocję zdrowego stylu życia oraz zmniejszenie zasięgu zachowań ryzykownych. […]

LEKCJE EUROPEJSKIE

W styczniu i lutym z inicjatywy nauczyciela wiedzy o społeczeństwie Pani Katarzyny Stencel we współpracy z wychowawcami zorganizowane zostały edukacyjne zajęcia pozaszkolne w Centrum Informacji Europejskiej Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Klasy trzecia a, b, i c – uczestniczyły w lekcji europejskiej, tematem przewodnim była historia integracji. W trakcie zajęć uczniowie zbierali punkty w postaci flag UE. […]