2009 Wrzesień | Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 126 w Warszawie

Archiwum dla Wrzesień 2009

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NIELETNICH

Uczniowie wszystkich klas pierwszych w dniu dzisiejszym odbyli zajęcia z zakresu profilaktyki prowadzone przez strażnika miejskiego z Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej m.st. Warszawy „Odpowiedzialność prawna nieletnich”.  Jest to pierwsze spotkanie z cyklu, kolejne planowane na styczeń 2010  „Zachowania ryzykowne” oraz trzecie w czerwcu 2010 „Płytka wyobraźnia”. W ramach tego programu w kwietniu 2010 odbędzie się […]

CECHY KTÓRE ZWYCIĘŻAJĄ PRZESZKODY

Amerykańska Fundacja Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, przygotowała zestaw plakatów „Cechy, które zwyciężają przeszkody”, poświęconych ludziom, którzy ratowali Żydów. Dzięki wsparciu ambasady USA powstała ich polska edycja. Skorzystaliśmy z oferty Centrum Edukacji Obywatelskiej, które umożliwiło wyposażenie szkoły w zestaw materiałów „Cechy, które zwyciężają przeszkody” – będą nam służyły do prowadzenia „Lekcji o strachu i odwadze”. Lekcji […]

UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2009/2010

W naszym gimnazjum rok szkolny rozpoczął się mszą św. w kościele pod wezwaniem o. Rafała Kalinowskiego. Szkoła nosi zaszczytne imię tych, którzy jako pierwsi podjęli walkę z faszystowskim najeźdźcą. Po powrocie do szkoły Dyrektor Gimnazjum Nr 126 Dorota Jachnik powitała serdecznie uczniów, rodziców, grono pedagogiczne i pracowników szkoły. W swoim przemówieniu powiedziała m.in.: 1 września […]