Wyniki klasyfikacji i egzaminów w roku szkolnym 2011/12 | Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 126 w Warszawie

Wyniki klasyfikacji i egzaminów w roku szkolnym 2011/12

Jesteśmy szkołą rejonową i do naszego gimnazjum przyjmowani są wszyscy uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły należącym do naszego gimnazjum. Przez trzy lata edukacji rozwijamy potencjał każdego ucznia. Dowodem są wyniki, jakie uczniowie otrzymali w wyniku klasyfikacji rocznej i końcowej, co przedstawiają poniższe dane.

 1. W tym roku klasyfikacją objętych zostało 242 uczniów naszego gimnazjum.
 2. Świadectwo z paskiem otrzymało 26 uczniów co stanowi 11 % wszystkich uczniów w szkole – średnia ocen 4,75 i powyżej oraz wzorowe lub bardzo dobre zachowanie.
 3. Najwyższe średnie ocen w gimnazjum w klasyfikacji końcowej zostały wypracowane przez czterech uczniów i znajdują się w przedziale od 5,58 do 5,68.
 4. Średnią ocen 5,0 i powyżej otrzymało 15 uczniów.
 5. Średnią ocen powyżej 4,75 otrzymało 26 uczniów.
 6. Stypendium szkolne za szczególne wyniki w nauce* oraz osiągnięcia sportowe otrzymało 11 uczniów.
 7. Reasumując 81 uczniów w szkole wypracowało średnią ocen 4,0 i powyżej, co stanowi ponad 36 % ogółu uczniów w szkole. Należy jednak pamiętać, że osiągnięcia uczniów, to nie tylko wypracowana średnia ocen z przedmiotów edukacyjnych. Sukces osiąga każdy uczeń, który na miarę swoich możliwości, ciężką pracą z roku na rok poprawia swoje wyniki w nauce.

* średnia ocen z zajęć edukacyjnych 5,2 i powyżej oraz wzorowe lub bardzo dobre zachowanie

Powyższe dane szczegółowo przedstawia poniższa TABELA NR 1.

WYNIKI EGZAMINÓW W ROKU SZKOLNYM 2011/12
 1. Do egzaminu gimnazjalnego w roku 2012 w Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 126 przystąpiło 87 uczniów z czterech klas trzecich
  i wszyscy pisali egzamin zewnętrzy na arkuszu standardowym.
 2. Najwyższe wyniki osiągnęli uczniowie klasy 3a i 3b. Przez trzy lata edukacji w gimnazjum uczniowie tych klas realizowali rozszerzony materiał podstawy programowej. Ich wyniki z poszczególnych części egzaminów gimnazjalnych zewnętrznych są porównywalne a nawet przewyższają średnie procentowe obliczone dla szkół w Dzielnicy Rembertów, mieście stołecznym Warszawa czy w województwie mazowieckim.
 3. Średnia procentowa wypracowana przez wszystkich uczniów klas 3 Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 126 na egzaminie gimnazjalnym w roku 2012 została porównana do średnich wyników procentowych obliczonych dla wszystkich szkół w Dzielnicy Rembertów, mieście stołecznym Warszawa oraz województwie mazowieckim i przedstawiona w poniższej TABELI NR 2 i na WYKRESIE NR 1*.

* Poniższa analiza została opracowana na podstawie indywidualnych wyników naszych uczniów i danych udostępnionych na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej BIP w Warszawie http://www.bip.oke.waw.pl/?go=page&id=21

TABELA NR 2

WYKRES NR 1

 1. Poniżej pragniemy Państwu przedstawić procent uczniów, którzy otrzymali wynik z powyżej średniego wyniku procentowego dla wszystkich szkół w mieście stołecznym Warszawa

WYKRES NR 2

 1. Dokonując dalszej analizy wyników indywidualnych naszych uczniów, jakie zdobyli w poszczególnych częściach egzaminu gimnazjalnego,
  w bieżącym roku, średni wynik procentowy z:

  1. języka polskiego, w granicach 75% – 100% – uzyskało 33 uczniów na 87 zdających, gdzie średni wynik procentowy dla m. st. Warszawa wynosił 72,6% – czyli 37% uczniów naszego gimnazjum, którzy przystąpili do egzaminu z tej części otrzymało wynik wyższy niż średni wynik procentowy obliczony dla szkół w Warszawie.
  2. historii/wosu, w granicach 70% – 97% – uzyskało 35 uczniów na 87 zdających, gdzie średni wynik procentowy dla m. st. Warszawa wynosił 69,4% – czyli 40% uczniów naszego gimnazjum, którzy przystąpili do egzaminu z tej części otrzymało wynik wyższy niż średni wynik procentowy obliczony dla szkół w Warszawie.
  3. matematyki, w granicach 60% – 100% – uzyskało 33 uczniów na 87 zdających, gdzie średni wynik procentowy dla m. st. Warszawa wynosił 58,5%% – czyli 38% uczniów naszego gimnazjum, którzy przystąpili do egzaminu z tej części otrzymało wynik wyższy niż średni wynik procentowy obliczony dla szkół w Warszawie.
  4. geografii/biologii/fizyki/chemii, w granicach 58% – 96% – uzyskało 51 uczniów na 87 zdających, gdzie średni wynik procentowy dla m. st. Warszawa wynosił 57,5%% – czyli 58% uczniów naszego gimnazjum, którzy przystąpili do egzaminu z tej części otrzymało wynik wyższy niż średni wynik procentowy obliczony dla szkół w Warszawie.
  5. języka angielskiego na poziomie podstawowym, w granicach 78% – 100% – uzyskało 39 uczniów na 87 zdających, gdzie średni wynik procentowy dla m. st. Warszawa wynosił 76,3%% – czyli 45% uczniów naszego gimnazjum, którzy przystąpili do egzaminu z tej części otrzymało wynik wyższy niż średni wynik procentowy obliczony dla szkół w Warszawie.
  6. języka angielskiego na poziomie rozszerzonym, w granicach 65% – 98% – uzyskało 40 uczniów na 87 zdających, gdzie średni wynik procentowy dla m. st. Warszawa wynosił 62,8% – czyli 46% uczniów naszego gimnazjum, którzy przystąpili do egzaminu z tej części otrzymało wynik wyższy niż średni wynik procentowy obliczony dla szkół w Warszawie.

Gratulujemy naszym uczniom wysokich wyników, które pomogły im w uzyskaniu dodatkowych punktów w rekrutacji do wymarzonych szkół ponadgimnazjalnych.

DROGI EDUKACYJNE ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM Nr 126

Nasze gimnazjum przez trzy lata edukacji przygotowuje uczniów do dalszego świadomego wyboru szkoły w ramach ich możliwości. Każdy uczeń ma swoją wymarzoną szkołę ponadgimnazjalną do której chciałby się dostać.

 1. Od 2009 roku prowadzimy analizę „Losu naszych absolwentów”.
 2. Z prowadzonych analiz wynika, że nasi uczniowie kontynuuje naukę w liceach ogólnokształcących i technikach, które utrzymują się na najwyższych i bardzo wysokich pozycjach w rankingach.
 3. W tym roku w rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej wzięło udział 84 uczniów klas, z czego podobnie jak w latach ubiegłych 64,28% uczniów dostało się do Liceów Ogólnokształcących a 32,14% do Techników. O miejsce w swojej wymarzonej szkole ponadgimnazjalnej walczy jeszcze 3,58% uczniów.
 4. Z pośród obleganych szkół w jakich nasi absolwenci kontynuują naukę są między innymi:
  1. IX LO im. Klementyny Hoffmanowej,
  2. XVIII LO im. Jana Zamoyskiego,
  3. XL LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego,
  4. XI LO im. Mikołaja Reja,
  5. IV LO im. Adama Mickiewicza,
  6. XCIX LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Herberta
  7. XL VII LO im. St. Wyspiańskiego,
  8. LI LO im. Tadeusza Kościuszki,
  9. Technikum Mechatroniczne, ul. Wiśniowa,

Życzymy wszystkim absolwentom sukcesów na następnym etapie edukacyjnym.