ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 | Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 126 w Warszawie

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2011/2012

Rok szkolny 2011/2012 dobiegł końca. Zanim jednak uczniowie naszego gimnazjum udali się na upragniony wypoczynek, zostali nagrodzeni za wyniki w nauce, udział w konkursach oraz pracę na rzecz szkoły, lokalnej społeczności i Warszawy.

W obecności gości: Burmistrza Dzielnicy Rembertów do Spraw Oświaty p. Roberta Kusia, Wiceprzewodniczącego Komisji Samorządowej p. Stanisława Piwowara oraz Przewodniczącej Rady Rodziców p. Aleksandry Nowak wręczono stypendia naukowe „najlepszym z najlepszych”, czyli gimnazjalistom, którzy uzyskali średnią ocen powyżej 5,1 oraz bardzo dobrą lub wzorową ocenę zachowania. Stypendium wyróżniono 10 uczniów:

  • Magda Tkaczuk klasa 3a, śr. ocen 5,59, wzorowe zachowanie,
  • Aleksandra Olszewska klasa 3a, śr. ocen 5,39, wzorowe zachowanie,
  • Monika Mudant klasa 3a, śr. ocen 5,28, wzorowe zachowanie,
  • Weronika Monserrat – Rogalska klasa 3b, śr. ocen 5,68, wzorowe zachowanie,
  • Monika Paciejewska klasa 3b, śr. ocen 5,63, wzorowe zachowanie,
  • Kamila Walczak klasa 3b, śr. ocen 5,58, wzorowe zachowanie,
  • Mateusz Grzeszkiewicz klasa 3b, śr. ocen 5,37, wzorowe zachowanie,
  • Krystian Sołoducha klasa 3b, śr. ocen 5,32, wzorowe zachowanie,
  • Bartosz Rolek klasa 1c, śr. ocen 5,15, wzorowe zachowanie,
  • Eliza Smużyńska klasa 1d, śr. ocen 5,15, bardzo dobre zachowanie

Stypendium za osiągnięcia sportowe uzyskał Sebastian Chromiński – uczeń klasy III a. Do wyróżnionych sportowców należą również: Karolina Lipka (kl. III b), Magda Tyszkiewicz (kl. III b), Krystian Sołoducha (kl. III b) Dagmara Ostaszewska (kl. III a). Wychowawcy uroczyście wręczyli świadectwa z wyróżnieniem uczniom, którzy uzyskali średnią ocen powyżej 4,75 oraz bardzo dobrą lub wzorową ocenę zachowania.

Dyplomy i nagrody książkowe otrzymali również gimnazjaliści zaangażowani w tworzenie magazynu „Filmowe Horyzonty”, rozprowadzanego w kinach całej Polski w ramach projektu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej. Cieszymy się, że nasi uczniowie rozwijają swoje umiejętności dziennikarskie, pisząc artykuły do gazety o filmie i wydarzeniach filmowych, a także zdolności graficzne i techniczne w czasie składania magazynu. Młodzi dziennikarze, którymi możemy się pochwalić, to: Kamil Nowak (kl. II b), Julia Piwowar (kl. II b) oraz Adrian Bujała (kl. I c).

Tytuł Najlepszego Czytelnika 2011/2012r. uzyskali: Dorota Sobiech (kl. II a), Dominik Bartczuk ( kl. I b), Monika Mudant (kl. III a). Dyplom najlepiej czytającej klasy zdobyła klasa II a.

Długa jest również lista uczniów wyróżnionych za pracę na rzecz szkoły. Do najbardziej aktywnych należą: Liwia Tarasiuk, Natalia Piekarska, Klaudia Panek, Katarzyna Łokieć, Gabriela Gelber, Radosław Gelber, Patrycja Wójcik, Kamil Nowak, Julia Piwowar, Sebastian Gburek, Dorota Stefańska. Doceniono również pracę Samorządu Uczniowskiego, a w szczególności zaangażowanie Weroniki Monserrat – Rogalskiej i Michała Miksztala.
Jesteśmy pełni uznania dla Doroty Stefańskiej (kl. III a), która otrzymała 27 VI br. w Sali Kolumnowej Urzędu Dzielnicy – honorową nagrodę Burmistrza Dzielnicy Rembertów – „Złote pióro”.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego uświetnił program artystyczny „Boso przez Polskę”, nakłaniający do aktywnego wypoczynku na Mazurach, nad morzem i w górach. Mieliśmy okazję przenieść się w różne regiony Polski, by poczuć smak nadchodzących wakacji. Występ urozmaiciła gra na perkusji w wykonaniu Małgorzaty Bilińskiej (kl. I d). Dziękujemy wszystkim pierwszoklasistom i drugoklasistom zaangażowanym w montaż słowno – muzyczny.

Wszystkim uczniom i absolwentom oraz pracownikom naszej szkoły życzymy udanego i bezpiecznego wypoczynku oraz kolejnych sukcesów w nowym roku szkolnym.