PONOWNIE W PARLAMENCIE | Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 126 w Warszawie

PONOWNIE W PARLAMENCIE

Kontynuujemy współpracę z Kancelarią Senatu i Biurem Komunikacji Obywatelskiej Działu Edukacji Obywatelskiej. Jesienią uczniowie klas trzecich mieli możliwość zwiedzania parlamentu, wysłuchania wykładu o procesie legislacyjnym, wdrażania się do aktywności obywatelskiej, rozwijania zainteresowań parlamentaryzmem i życiem społecznym. Mając na uwadze wartość poznawczą, wychowawczą i emocjonalną jesiennych zajęć edukacyjnych w Parlamencie zorganizowane zostały wycieczki do parlamentu dla uczniów klasy 2a i 2b.

Podczas godzinnej wycieczki uczniowie zwiedzali wnętrza Senatu RP, Sejmu RP, Salę Kolumnową i inne ciekawe miejsca. W trakcie zwiedzania przewodnik zapoznawał z historią polskiego parlamentu, wyjaśniał, jak funkcjonuje współczesny parlament oraz zapoznawał z codzienną pracą, obowiązkami i prawami parlamentarzystów.

Uczniowie wysłuchali również wykładu „Powstawanie ustawy – proces legislacyjny” . Przewodnik w przystępnej formie wyjaśnił proces powstawania ustawy od momentu powstania inicjatywy ustawodawczej i przedłożenia projektu ustawy marszałkowi sejmu, poprzez pracę posłów i senatorów nad ustawą podczas posiedzeń komisji, oraz obrad obu izb parlamentu, aż do podpisania ustawy przez Prezydenta i ogłoszenia jej w Dzienniku Ustaw. Na pamiątkę tego wyjątkowego spotkania Pani przewodnik przekazała dla naszej szkoły materiały edukacyjne do wykorzystania podczas zajęć szkolnych oraz materiały edukacyjno-promocyjne dla uczniów.

Katarzyna Stencel nauczyciel wiedzy o społeczeństwie