HAPPENING LITERACKI Z OKAZJI ROKU KORCZAKA | Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 126 w Warszawie

HAPPENING LITERACKI Z OKAZJI ROKU KORCZAKA

Już po raz trzeci uczniowie Gimnazjum Nr 126 im. Bohaterów Westerplatte w Warszawie zorganizowali happening w ramach projektu Biura Edukacji i Entropii Słowa „Literacka Mapa Warszawy”. Zgodnie z jego założeniem kilkuset młodych ludzi 18 V 2012r. o godz. 12.00 w różnych punktach stolicy prezentowało twórczość Korczaka. Gimnazjaliści do projektu zaprosili dzieci z przedszkola „Delfinek”. Dzięki współpracy z agencją aktorską OPTA gościem specjalnym był aktor Mateusz Bondu, który rozpoczął happening cytatem z „Pamiętnika” Korczaka: „…Warszawa jest moja i ja jestem jej. Powiem więcej: jestem nią.” Słowa te zostały wypowiedziane na rynku Starego Miasta, ważnym punkcie na mapie „Śladami Korczaka”. Chcieliśmy przypomnieć, że Warszawa to nie tylko miejsce urodzenia pisarza, ale miasto, które pokochał, w którym realizował się jako lekarz, pedagog, wychowawca, obrońca praw dziecka.

Gimnazjaliści jako Rzecznicy Praw Dziecka namawiali przechodniów do spisywania dziecięcych przywilejów na „dłoniach –plakatach”. Przedszkolaki w imieniu dzieci z całego świata uczestniczyły w „Obradach dziecięcego parlamentu”. Inscenizacja była parafrazą książki J. Korczaka „Król Maciuś Pierwszy”. Piosenek w języku hebrajskim nauczyła dzieci Sandra Błaszczak. Pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej Nr 217 wystąpili w scence „ Pan Korczak a dziecięce marzenia” i w dramie ze Stefanią Wilczyńską, w której rolę wcieliła się Patrycja Wójcik – uczennica klasy II b gimnazjum. Młodzież rozdawała foldery z programem oraz wskazywała wydarzenia na osi czasu. Wielu emocji dostarczył wywiad z Korczakiem, którego postać zagrał Ignacy Piszczek – uczeń klasy II b gimnazjum. Na chwilę przenieśliśmy się na ul. Krochmalną, obok Domu Sierot, którego współzałożycielem był Korczak. Mateusz Bondu przytoczył cytaty o ostatniej drodze Korczaka i dzieci z getta. Szczególnie wzruszył przechodniów „Wiersz o Korczaku” A. Kamińskiej wyrecytowany przez Szymona Kraśniewskiego. Występ urozmaiciła poezja śpiewana w wykonaniu Bartosza Madeja – absolwenta naszego gimnazjum. W roli prowadzących wystąpiły: Sandra Błaszczak – przedstawicielka Młodzieżowej Rady Dzielnicy Rembertów w Młodzieżowej Radzie m. st. Warszawy oraz Dorota Stefańska – uczennica klasy III a gimnazjum.

„Stary Doktor” starał się uczynić świat i ludzi lepszymi. Wierzył w dobro człowieka. Miał w sobie wiarę, nadzieję i miłość. Takie przesłanie niósł nasz happening. Wspaniale, że ta inicjatywa zintegrowała dzieci, młodzież i dorosłych, a uczniowie naszego gimnazjum po raz kolejny poczuli się organizatorami imprezy kulturalnej o zasięgu warszawskim.

Dziękujemy p. Dorocie Jachnik – dyrektor Gimnazjum Nr 126 w Warszawie za motywowanie młodzieży do udziału w projekcie oraz p. Danucie Łopata – dyrektor przedszkola niepublicznego „Delfinek” za włączenie się do naszej akcji, a także p. Marcie i p. Uli za przygotowanie przedszkolaków do występu. Dziękujemy p. Mateuszowi Bondu oraz agencji aktorskiej OPTA za wspieranie inicjatyw kulturalnych na terenie stolicy. Dziękujemy Sandrze Błaszczak oraz Bartoszowi Madejowi za aktywny udział. Szczególnie ciepło dziękujemy przedszkolakom, dzieciom ze szkoły podstawowej, gimnazjalistom i Rodzicom, dzięki którym ta impreza edukacyjna doszła do skutku. Dziękuję koleżankom i kolegom z gimnazjum , którzy wspierali mnie przy organizacji happeningu: p. Annie Sajewicz, p. Edycie Lelek – Bury, p. Dagmarze Rusinek, p. Jolancie Wasilewskiej – Łaszczuk, p. Łukaszowi Słowińskiemu.

Agnieszka Strzelczyk