UNIKAJ RYZYKA | Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 126 w Warszawie

UNIKAJ RYZYKA

„Różowa skarpetka, czyli co może wyniknąć z podejmowania zachowań ryzykownych” – w maju uczniowie klas trzecich uczestniczyli w zorganizowanych przez Panie Katarzynę Stencel i Sylwię Wiechowską sześciogodzinnych warsztatach profilaktycznych, prowadzonych przez trenerów Centrum Profilaktyki i Edukacji Psychologicznej. Wybrany program jest zgodny z Programem Profilaktyki dla Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy oraz Szkolnym Programem Profilaktyki. Celem realizacji programu jest wyższa świadomość szkodliwości środków odurzających i optymalizacja warunków prawidłowego rozwoju psychospołecznego młodzieży, modyfikacja postaw społecznych wobec niepożądanych zjawisk i zachowań ryzykownych, zwiększenie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami i nastrojami w sposób społecznie akceptowany, zwiększenie wiedzy na temat zagrożeń związanych z sięganiem po środki uzależniające.