LEKCJE DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH | Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 126 w Warszawie

LEKCJE DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH

W ramach rozszerzenia treści programowych zajęć edukacyjnych wiedza o społeczeństwie Pani Katarzyna Stencel zaprosiła do naszej szkoły specjalistów z zakresu bankowości i przedsiębiorczości.

Uczniowie klasy 3b w dniu 22.03.2012 r. spotkali się ze specjalistami w dziedzinie bankowości. Był wykład, prezentacja multimedialna, dyskusja i quiz z nagrodami – a wszystko wokół banku centralnego i banków komercyjnych. Na zakończenie spotkania uczniowie, którzy są w trakcie podejmowania decyzji o kierunku dalszej edukacji mieli możliwość uzyskać wiele cennych informacji dotyczących wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wymaganych od pracowników banku.

W dniu 24.05.2012 r. uczniowie klas 2b, 3a i 3b uczestniczyli w dwugodzinnych warsztatach „Jestem młody jestem przedsiębiorczy” – przedsiębiorczość na co dzień oraz przedsiębiorczość a tolerancja. Projekt finansowany przez Biuro Edukacji m.st. Warszawa. Zajęcia prowadzili trenerzy Stowarzyszenia Kulturalno – Edukacyjno – Naukowego KEN. Celem projektu było przekonanie młodych ludzi, do przejawiania inicjatywy, wykazania się przedsiębiorczością na „swoim własnym podwórku”. Trenerzy Stowarzyszenia „KEN” uczą młodzież, jak zachować się w pierwszej pracy; co zrobić, gdy zetkną się z dyskryminacją ze strony pracodawcy; jak założyć firmę i organizację pozarządową.