DECYDUJ ŚWIADOMIE | Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 126 w Warszawie

DECYDUJ ŚWIADOMIE

Kontynuując współpracę ze Strażą Miejską, zgodnie z coroczną realizacją zadań z zakresu profilaktyki uczniowie klas pierwszych odbyli cykliczne spotkania informacyjno-edukacyjne prowadzone przez strażnika miejskiego – koordynatora ds. profilaktyki z Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej m.st. Warszawy. Działalność profilaktyczna realizowana przez Straż Miejską obejmuje zasadnicze cele profilaktyki uniwersalnej: promocję zdrowego stylu życia oraz zmniejszenie zasięgu zachowań ryzykownych. Zajęcia mają na celu dostarczenie uczniom informacji na temat istniejących zagrożeń oraz skutków zachowań ryzykownych. Tematyka spotkań w programie „Decyduję świadomie” obejmowała problematykę odpowiedzialności prawnej nieletnich i zachowań ryzykownych.