LEKCJE EUROPEJSKIE | Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 126 w Warszawie

LEKCJE EUROPEJSKIE

W styczniu i lutym z inicjatywy nauczyciela wiedzy o społeczeństwie Pani Katarzyny Stencel we współpracy z wychowawcami zorganizowane zostały edukacyjne zajęcia pozaszkolne w Centrum Informacji Europejskiej Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Klasy trzecia a, b, i c – uczestniczyły w lekcji europejskiej, tematem przewodnim była historia integracji. W trakcie zajęć uczniowie zbierali punkty w postaci flag UE. Punkty można było zdobyć za prawidłowe odpowiedzi na pytania dotyczące prezentowanych państw należących do Unii Europejskiej oraz na pytania odnoszące się do treści zawartych w części prezentacyjnej i merytorycznej lekcji. Na zakończenie zajęć uczniowie otrzymali nagrody za zdobyte punkty, nagrodami były pamiątki z symboliką związaną z UE i niedawno zakończoną prezydencją Polski.

„Centrum Informacji Europejskiej (CIE) jest częścią Departamentu Informacji Europejskiej Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Od 1997 r. pełni funkcję ośrodka informacyjno-edukacyjnego, którego celem jest informowanie polskiego społeczeństwa o Unii Europejskiej, integracji europejskiej i stosunkach Polski z UE. W Centrum Informacji Europejskiej można otrzymać bezpłatne materiały i publikacje, skorzystać ze źródeł internetowych, wziąć udział w wykładach otwartych, lekcjach europejskich, spotkaniach młodzieży z przedstawicielami ambasad, a także uzyskać informacje bezpośrednio od pracowników. Częścią Centrum jest Biblioteka Europejska z prawdopodobnie największym zbiorem opracowań naukowych i monografii na temat prawa wspólnotowego, szeroko pojętej integracji europejskiej i stosunków Polski z UE.” (www.cie.gov.pl)