LAUREACI KONKURSU WOJEWÓDZKIEGO | Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 126 w Warszawie

LAUREACI KONKURSU WOJEWÓDZKIEGO

Uczniowie Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 126 w Warszawie wśród laureatów etapu wojewódzkiego IX edycji programu „Moja szkoła w Unii Europejskiej – edycja Powrót do szkoły”.

W ramach Europejskiego Roku Wolontariatu ogłoszono IX ogólnopolski Program Edukacyjny „Moja szkoła w Unii Europejskiej – edycja Powrót do szkoły”. Program realizowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce oraz Biurem Informacyjnym Parlamentu Europejskiego, zakłada aktywizację młodzieży, propagowanie wiedzy o Unii Europejskiej oraz upowszechnianie idei wolontariatu w związku z ustanowieniem 2011 Europejskim Rokiem Wolontariatu, jak też Prezydencją Polski w Radzie Unii Europejskiej przypadającą w drugiej połowie 2011 roku.

Zespół uczniów Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 126 w Warszawie w składzie: Katarzyna Łokieć, Michał Kubicz i Kamil Nowak z klasy 2b pod kierunkiem nauczyciela wiedzy o społeczeństwie pani Katarzyny Stencel przystąpił do konkursu w ramach wymienionego programu. Praca zespołu skupiała się na jednym obszarze tematycznym: Zostań wolontariuszem, zmieniaj świat i siebie! – Jak rozumiesz polskie hasło promujące Europejski Rok Wolontariatu 2011?

Uczniowie przygotowując pracę konkursową podjęli różnorodne działania: wystawy, gazetki, wywiady, zbieranie opinii, analizę dokumentacji i pamiątek wolontariatu szkolnego. Na podstawie zebranych materiałów powstała prezentacja multimedialna promującą działalność charytatywną i wolontariat w Gimnazjum Nr 126. Kasia, Michał i Kamil znaleźli się wśród laureatów konkursu – zajmując trzecie miejsce w województwie mazowieckim w kategorii gimnazjum.