Młoda poezja warszawska 2011 | Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 126 w Warszawie

Młoda poezja warszawska 2011

„Poezja to skarbnica języka” , „…dzięki poezji nasz język się przechowuje”
Ryszard Kapuściński

Po raz pierwszy zostały wręczone statuetki młodym twórcom konkursu „Młodej poezji warszawskiej 2011”. Celem Konkursu organizowanego przez Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 126 im. Bohaterów Westerplatte było rozbudzenie i propagowanie poetyckiej twórczości młodych warszawiaków; doskonalenie umiejętności pisania poezji; odkrywanie talentów poetyckich i wyzwalanie twórczej aktywności młodzieży na forum międzynarodowym.

W konkursie uczestniczyło:

 •  6 szkół podstawowych – 14 uczniów z klas 4–6 przedstawiło do oceny jury 42 wiersze;
 •  3 gimnazja – 11 uczniów z klas 1-3 zaproponowało 22 wiersze;
 •  8 szkół ponadgimnazjalnych – 12 uczniów z klas 1- 4 przesłało 59 wierszy.

Komisja Konkursowa bardzo wysoko oceniła wartość artystyczną 123 przesłanych prac. Były wśród nich wiersze ekologiczne, erotyki, wiersze o Warszawie, o przyjaźni, o teatrze, o starych zapomnianych uliczkach, cmentarzach, pomnikach i ludziach w ich codziennych czynnościach. W pracach młodych poetów Jury zauważyło ogromną wrażliwość, starania o piękny, poetycki język przedstawiający słowem własny świat wyobraźni. Wyobraźnia poetycka to podstawowe kryterium poezji.

Wręczenie nagród i dyplomów odbyło się podczas uroczystej Gali Poezji 1 kwietnia o godz. 12.00. Laureatom i wyróżnionym uczniom w kategorii szkoły podstawowej statuetki wręczyła p. Alina Śliwowska – Kierownik Zespołu Oświaty i Wychowania Urzędu Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy. Zajęły w kolejności:

 • I miejsce – Katarzyna Pietras ze Szkoły Podstawowej Nr 115 im. Wandy Turowskiej za wiersze „Jesień”, „Deszcz”, „Gołębica”
 • II miejsce – Natalia Piasecka ze Szkoły Podstawowej Nr 143 im. Stefana Starzyńskiego za wiersze „Poranek w wagonie warszawskiego metra”, „Ławeczka dla zakochanych”
 • III miejsce – Zuzanna Sawejko ze Szkoły Podstawowej Nr 319 im. Marii Kann za wiersze „Warszawska zima świetlista”, „Wyprawa w Kabaty – moja i taty”

Wyróżnienia odebrały:

 • Natalia Górnicka ze Szkoły Podstawowej Nr 277 im. Elizy Orzeszkowej za wiersze „Kury i lis”, „Zasuszony kwiat wiśni”
 • Wiktoria Zielińska ze Szkoły Podstawowej Nr 115 im. Wandy Turowskiej za wiersz „Profesorska”
 • Katarzyna Ryszkowska ze Szkoły Podstawowej Nr 63 im. Zawiszy Czarnego za wiersz „Bohaterskie miasto”
 • Julia Sadowska Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Edwarda Szymańskiego za wiersz „Piszę”

W kategorii gimnazjum nagrody laureatom i dyplomy opiekunom wręczył przedstawiciel komisji konkursowej p. Zbigniew Irzyk – krytyk literacki, członek Związku Literatów Polskich, który pogratulował młodym poetom porównując ich do poety Stanisława
Grochowiaka. Statuetki otrzymali za:

 • I miejsce – Bartosz Madej z Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 126 im.Bohaterów Westerplatte za wiersz „Pieśń żałobna dla zmarłej matki”
 • II miejsce – Kamila Walczak z Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 126 im.Bohaterów Westerplatte za wiersze „Dwa światy”, „Kocia miłość”
 • III miejsce – Kamil Jakubowski ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Dla Dzieci Słabosłyszących Nr 15 im. Ottona Lipkowskiego za wiersz „W teatrze”

Wyróżnienia odebrali:

 • Patryk Dąbrowski za wiersz „Potwory” i Jolanta Jabłońska za wiersz „To ja” ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Dla Dzieci Słabosłyszących Nr 15 im. Ottona Lipkowskiego.

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych statuetki laureatom i dyplomy opiekunom wręczyła p. Dorota Jachnik – dyrektor Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 126 organizator konkursu. Uhonorowani zostali za:

 • I miejsce – Katarzyna Polesiak z Zespołu Szkół Nr 5 Technikum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kisielewskiego za wiersze „Wiatr”, „Pani z tramwaju”, „Monolog Grochowa”
 • II miejsce – Marta Kawecka LXV LO im. gen. Józefa Bema za wiersze „*** zanurzyć się w poezję”, „Jesteś”, „*** przyszedł niespodziewanie”
 • III miejsce – Łukasz Rajmund Krawczyński z XXXVII LO im. Jarosława Dąbrowskiego za wiersz „*** niekiedy”

Wyróżnienia odebrali:

 • Maciej Dąbrowski z Zespołu Szkół Nr 5 Technikum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kisielewskiego za wiersz „Serce”
 • Dawid Jagiełło z Zespołu Szkół Nr 5 CXI LO z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kisielewskiego za wiersz „Kat … z Katynia”

W części artystycznej Gali Poezji, która odbyła się w Sali Konferencyjnej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej, zaprezentowano w kolejności nagrodzone i wyróżnione prace młodych poetów przez lektorów lub samych autorów. Całość przeplatana była występami wokalnymi uczniów z Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 126, na którą złożyła się  muzyka Fryderyka Chopina, piosenki zespołu Varius Manx, zespołu Bajm, Ewy Farny i Jacka Kaczmarskiego oraz instrumentalnym wykonaniem „Tanga” Tatiany Stachak, „Hiszpańskiego romansu”, „W rytmie samby” i „Minutowej bossy” – autorzy nieznani.

Serdeczne podziękowania składamy Pani Burmistrz Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy za honorowy patronat i sponsorowanie nagród rzeczowych oraz dyplomów dla opiekunów młodzieży. Gościnnej Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Komisji  Edukacji Narodowej przy ul. Gocławskiej 4 w Warszawie za pomoc w rozpropagowaniu konkursu „Młoda poezja warszawska 2011” i organizacji tej uroczystości. Pani dyrektor gimnazjum, Dorocie Jachnik za pomoc i przychylne wsparcie konkursu. Członkom Jury za wszechstronną, wysoką ocenę prac  poetyckich uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Młodzieży gimnazjalnej za wspaniałe występy słowne, wokalne i instrumentalne.

Maria Sikorska