LAUREAT KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO | Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 126 w Warszawie

LAUREAT KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO

Z ogromną dumą i radością informujemy o wielkim sukcesie Daniela Jastrzębskiego ucznia klasy 3b i Pani Anny Łysiak nauczycielki chemii. Daniel został Laureatem konkursu przedmiotowego z chemii o zasięgu wojewódzkim – był to konkurs zlecony przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Gratulacje dla Pani Anny Łysiak i dla Daniela Jastrzębskiego – Brawo!

W roku szkolnym 2010/2011 otrzymał tytuł laureata konkursu chemicznego i będzie zwolniony z egzaminu gimnazjalnego z części
matematyczno-przyrodniczej jednocześnie otrzymując maksymalną ilość punktów z tej części egzaminu.

W tym roku otrzymał stypendium Prezydenta m.st. Warszawy za wybitne osiągnięcia w nauce. Od 2009 roku jest stypendystą „Regionalnego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych” finansowanego przez Urząd Marszałkowski i realizuje indywidualny plan rozwoju edukacyjnego. Jego opiekunem z ramienia szkoły jest Pani Anna Łysiak – nauczyciel chemii.

Daniel od 2008 r. otrzymuje również inne stypendia za wysokie wyniki w nauce.

Inną jego pasją są szachy, jest aktywnym uczestnikiem Szkolnego Koła Szachowego, które reprezentuje w turniejach szachowych zarówno szkole jak i poza nią. Jednocześnie Daniel angażuje się w pracę społeczną – od dwóch lat opiekuje się sprzętem nagłaśniającym podczas imprez na terenie szkoły.Bardzo chętnie dzieli się swoją wiedzą i umiejętnościami pomagając kolegom w rozwiązywaniu problemów.