PROFILAKTYKA | Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 126 w Warszawie

PROFILAKTYKA

Wszyscy uczniowie naszej szkoły mieli możliwość uczestniczyć w warsztatach umiejętności psychospołecznych prowadzonych przez specjalistów z Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dla Dzieci i Młodzieży. Zajęcia odbywały się w ramach programu profilaktycznego mającego na celu m.in. przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym wśród młodzieży.
W ramach tego programu odbyło się również szkolenie dla nauczycieli i rodziców. Spotkanie dla rodziców było zorganizowane przez Dyrektora Gimnazjum Panią Dorotę Jachnik we współpracy z Przewodniczącą Rady Rodziców oraz Komisariatem Policji Warszawa Rembertów.