UCZYĆ INTERESUJĄCO | Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 126 w Warszawie

UCZYĆ INTERESUJĄCO

Jednym ze sposobów zainteresowania uczniów różnymi dziedzinami nauki są w naszej szkole wyjścia i wycieczki edukacyjne. 15 i 16 września uczniowie klas drugich uczestniczyli w warsztatach w Ogrodzie Botanicznym w Powsinie. Wysłuchali ciekawego wykładu dr Andrzeja Kucharskiego o świecie bezkręgowców, który ilustrowany był prezentacją multimedialną. Następnie młodzież miała okazję przygotować samodzielnie preparaty i obejrzeć je pod mikroskopem elektronowym. Podsumowaniem wizyty było zwiedzanie ogrodu i szklarni ze wspaniałymi okazami roślin, których nie można spotkać w klimacie umiarkowanym. Organizatorkami wycieczki były panie Aleksandra Minkina ( nauczyciel biologii) i Bożena Jeżyna (nauczyciel geografii).