Opłaty za obiady za miesiąc październik 2017 | Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 126 w Warszawie

Opłaty za obiady za miesiąc październik 2017

  U W A G A !!!

ZMIANA TERMINU ZBIERANIA ZA OBIADY NA

 PAŹDZIERNIK 2017 r.

     Opłaty za obiady będą zbierane w dniach :

                               21,22,25 września 2017 r.

w pokoju intendenta przy stołówce

 od godz.7,30 – 9,00 i od godz. 14,00- 15,00

Dzieci 22 dni x 5,00 zł  =  110,00
Dzieci 22 dni x 4,00 zł   =   88,00

                        Pracownicy 22 dni x 6,50 zł = 143,00

Przelewy za obiady proszę dokonywać również  w/w terminach najpóźniej do 26.10.2017r

Proszę zgłaszać wszystkie planowane nieobecności  przy wpłatach na obiady .( wyjazdy, wycieczki, wyjścia do kina itd.)